0 322 458 44 98 - 458 26 21

Türkçe Makaleler

 1. Özer G, Kuseyri F, Güney E, Satar M, Altınbaşak Ş, Tanyeli A, Köroğlu A, Zaimoğlu D: Kliniğimizde yatan diabetli hastaların retrospektif incelenmesi. Ç.Ü.Tıp Fak. Der. 7(4): 334-342, 1982.
 1. Kümi M, Aksungur L, Aksaray N, Kılınç Y, Satar M: Epidermolysis bullosa herediteria letalis (EBHL).Ç.Ü.Tıp Fak. Der. 8(4): 416-421, 1983.
 1. Satar M, Kümi M, Taner F, Kılınç Y, Etiz L: Anne ve kordon kanında plasma ve eritrosit selenyum duzeylerinin karşılaştırılması. Cerrahpaşa Tıp Fak.Der. 15(2): 244-250, 1984.
 1. Özer G, Satar M, Alhan E, Akkurt A: Maple şurubu idrar hastalığı Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 12(4): 411-415, 1987.
 1. Anarat A, Satar M, Aksaray N, Altıntaş G: Ampisilin+Sulbaktam alan yenidoğanlarda idrar ve serum ß2 - mikroglobulin düzeyleri. ANKEM Dergisi 1(3): 234-237, 1987.
 1. Anarat A, Aksaray N, Altıntaş G, Satar M: Çoçukluk çağındaki üriner sistem enfeksiyonlarında amoksilin + klavulanik asit tedavisi. ANKEM Dergisi 1(4): 413-417, 1987.
 1. Aksu HSZ, Aksaray N, Satar M: Anne ve bebek kordon serumlarında ELİSA yöntemi ile koruyucu tetanoz antitoksin düzeylerinin gösterilmesi enfeksiyon Dergisi 1(4): 279-284, 1987.
 1. Aksaray N, Satar M, Aksu HSZ, Serbest M, Altıntaş D: Çocukluk çağı enfeksiyonlarında mezlocillinin etkisi. ANKEM Dergisi 2(1): 67-72, 1988.
 1. Satar M, Anarat A, Özkuyucu F: Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmezliği. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 13(2): 105-110, 1988.
 1. Satar M, Anarat A, Tanyeli A, Aksaray N, Özkuyucu F: Polisitemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 13(2): 133-137, 1988.
 1. Satar M, Aksu HSZ, Satar G: Gebelerde ve yenidoğanlarda HbsAg ve HBeAg insidansı. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 13(2): 129-132, 1988.
 1. Anarat A, Satar M, Altıntaş G, Aksaray N, Çoşkun Ü: Hiperbilirubinemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 13(2): 138-143, 1988.
 1. Satar M, Anarat A, Aksaray N, Aksu HSZ: Yenidoğan sepsisinde böbrek fonksiyonları. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 13(3):256-258, 1988.
 2. Aksu HSZ, Satar M, Erken E: Gebelerde antirubella IgG antikorlarının ELİSA yöntemi ile gösterilmesi. Ç.Ü. Tıp Der. 13(3) : 256-258, 1988.
 1. Erdem H, Aksaray N, Özcan K, Satar M, Tanyeli A : Anne ve kordon kanlarında immün floresan antikor testi ile toksoplasmosis insidansı. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 13(4): 439-444, 1988.
 1. Satar M, Aksaray N, Özcan K, Matür A: Yenidoğan bebeklerde entemoeba histolytica enfeksiyonu. Parazitoloji Dergisi. 13(1): 13-17, 1989.
 1. Satar M, Tanyeli A, Alhan E, Özkuyucu F: Neonatal tetanoz (retrospektif bir çalışma) Ç.Ü.Tıp Fak. Der. 14(1): 26-30, 1989.
 1. Tanyeli A,Kümi M, Satar M, Yılmaz B, Alpaslan N, Serbest M: Akut lenfoblastik lösemide kemoterapiye bağlı nötropeni üzerine lityumun etkisi. İstanbul Tıp Fakültesi Mecm. 52: 31-38, 1989.
 1. Tanyeli A, Kayrın L, Satar M, Altınbaşak Ş, Yılmaz B, Ökten: Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(2): 220-225, 1989.
 1. Tanyeli A, Kayrın L, Satar M, Yüksel B,Yılmaz B, Altınbaşak Ş:: Akut myeloblastik lösemili çocuklarda serum çinko, bakır ve magnezyum düzeyleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(2): 207-211, 1989.
 1. Satar M, Aksaray N, Tok M, Alhan E, Güvenir T: Yenidoğan enfeksiyonlarında Ceftazidime'in etkisi. ANKEM Dergisi. 3(l): 51-56, 1989.
 1. Tanyeli A, Yılmaz B, Kümi M, Satar M, Etiz L: Çocukluk çağı malignansilerinde serum selenyum düzeyi. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(3): 369-373, 1989.
 1. Aksu HSZ, Satar M, Burgut R: Gebe kadınlar ve tetanozlu bebeklerde tetanoz antikor düzeyleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 14(3): 374-377, 1989.
 1. Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Etiz L : Yenidoğan hiperbilirubinemisi ile glikoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği arasındaki ilişki. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 21(1): 51-54, 1990.
 1. Altınbaşak Ş, Satar M, Serbest M, Noyan A: Neonatal sepsisin erken tanısı. Ç.Ü. Tıp Fak. Der. 16(1): 79-83, 1991.
 1. Satar M:Yenidoğanda akut böbrek yetersizliği. Editörler: Ö.İlter, N. Altınkaya. Neonatolojide güncel sorunlar. İstanbul 1991: 115-122.
 1. Coşkun A, Çetin MT, Satar M, Arıdoğan N : Oksitosinle uyarılan doğumlardan sonra hiperbilirubinemi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 22(4): 543-546, 1991.
 1. Altınbaşak Ş, Satar M, Kozanoğlu M, Etiz L: Prematüre bebeklerde plazma selenyum seviyeleri. Klinik Gelişim. 5(3): 1839-1841, 1992.
 1. Altınbaşak Ş, Satar M, Boztepe H, Bülbül E, Atay Y, Kozanoğlu M: Anne kanı ve kordon kanında plazma fluorür düzeyleri. Cerrahpaşa Tıp Fak. Der. 23(2):237-242, 1992.
 1. Satar M, Savaş N, Kozanoğlu M: HBsAg(+) annelerin bebeklerinde profilaksi. Mikrobiyoloji Bülteni. 26(1):37-40, 1992.
 1. Satar M, Atıcı A, Yılmaz M: Çukurova Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde nosokomial enfeksiyonlar. Ç.Ü.Tıp Fak.Der. 18(4):294-298, 1993.
 1. Atıcı A, Satar M, Oktay R: Hiperbilirubinemik yenidoğan bebeklerde doğum ağırlığı, gestasyonel ve postnatal yaşların total bilirubin bağlama kapasitesi üzerine olan etkileri. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 28:245-248, 1993.
 1. Atıcı A, Satar M, Güven H, Doran F, Ergin M: Kongenital nöröblastoma: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hast Derg 38:83-87, 1995 .
 1. Satar M, Kayrın L, Atıcı A: Hiperbilirubinemili yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz akivitesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 38:527-532, 1995.
 1. Atıcı A, Satar M, Büyükçelik M: Yenidoğanda ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu. İst Çocuk Klin Derg. 30:136-139, 1995.
 1. Süleymanova D, Tanrıverdi N, Satar M, Demirhan O, Temoçin K, Atıcı A, Biatmacui F, Şaşmaz İ, Türker A, Tiker F, Tasouji M, Bingöl G, Tanyeli A: Dismorfogenezle yenidoğan bebeğin tanısında sitogenetik araştırmanın önemi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 20: 230-234, 1995.
 1. Atıcı A, Satar M, Narlı N, Türkmen M: Yenidoğanda mekanik ventilasyon. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 21:128-132, 1996.
 1. Sürfaktan Uygulamaları Araştırma Grubu: Ülkemizde neonatal respiratuvar distres sendromunda sürfaktan uygulaması: 13 Merkezden bildirilen 219 vakanın meta-analiz sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:191-195, 1996.
 1. Atıcı A, Satar M, Türkmen M, Narlı N: Respiratuvar distres sendromunda sürfaktan replasman tedavisi: İki yıllık deneyim sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39: 221-229, 1996.
 1. Atıcı A, Yılmaz M, Satar M, Tamer L: Prematür ve matür bebek anne sütünün mineral ve eser element içeriği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:457-464, 1996.
 1. Yılmaz M, Satar M, Atıcı A, Hazır M, Konar A: Prematür ve matür bebek anne sütünün protein, whey proteini, yağ, laktoz ve enerji içeriği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:449-456, 1996.
 1. Atıcı A, Satar M, Anarat A, Büyükçelik M, Kibar M: Yenidoğanda akut böbrek yetmezliği ve uzun süreli prognozu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:129-137, 1996.
 1. Atıcı A, Satar M, Yunalı N, Türkmen M: Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmezliğinde otopsi bulguları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:139-144, 1996.
 1. Atıcı A, Satar M, Gögebakan M: ABO ve Rh uyuşmazlığının neden olduğu neonatal hiperbilirubinemide intravenöz immünglobülin tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39:623-630, 1996.
 1. Türkmen M, Atıcı A, Antmen B, Satar M, Tanyeli A: Del (11) (q2.3) saptanan konjenital lösemi vakası . Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39: 533-536, 1996.
 1. Temoçin AK, Atıcı A, Satar M: Artrogryposis multiplex congenita ( 2 olgu nedeniyle). MN Klinik Bilimler 2/6 Haziran: 150- 152, 1996.
 1. Türkmen M, Atıcı A, Satar M, Süleymanova D, Özbarlas N: 46, XY, fra (12) (q2.3) Gigantic s 22 saptanan Fallot tetraloji olgusu. Ç:Ü. Tıp Fak. Dergisi 21:200-203 , 1996.
 1. Atıcı A, Satar M, Narlı N, Evrüke C, Türkmen M, Özgünen FT, Özbarlas N: Diabetik anne bebekleri: Sorunları ve Morbidite riski. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 27(1):28-32, 1996.
 1. Atıcı A, Pırtı M, Türkmen M, Narlı N, Satar M: Acil polikliniğine getirilen yenidoğan bebeklerin sorunları Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 5:49-52, 1996.
 1. Narlı N, Yapıcıoğlu H, Anarat A, TürkmenM Atıcı A, Satar M: Konjenital nefrojenik diabetes insipidus. Endokronolojide Yönelişler 6(2):74-75, 1997.
 1. Atıcı A, Temoçin AK, Satar M: Osteogenesis İmperfekta: Dört vaka nedeniyle. Klinik Bilimler & DOKTOR 3: 86-88, 1997.
 1. Satar M, Atıcı A, Evliyaoğlu N, Narlı N, Savaş N, Potas M: Çukurova bölgesinde yenidoğan hiperbilirubinemisi. Ege Tıp Dergisi 36(1-2) 23-26, 1997.
 1. Satar M, Atıcı A, Türkmen M, Narlı N: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun bakım Ünitesi’nde nozokomial enfeksiyonlar II. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 32: 39-45, 1997.
 1. Narlı N, Antmen B, Türkmen M, Tunalı N, Atıcı A, Satar M: Konjenital mediastinal nöroblastom. Türk pediatri Arşivi 32:41-44, 1997.
 1. Narlı N, Satar M, Süleymanova D: Trisomi 18 (Edward’s Sendromu): Üç olgu Sunusu. Klinik Gelişim 11:486-489, 1998.
 1. Satar M, Narlı N, Soylu M, Özcan A: prematüre retinopatisi ve risk faktörleri. Ç.Ü. Tıp Fak. Dergisi 23:29-34, 1998.
 1. Satar M, Narlı N, Özbarlas N, Atıcı A, Küçükosmanoğlu O: Yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriosus ve indometasin tedavisinin değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 41:327-333, 1998.
 1. Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Narlı N: Nekrotizan enterokolit: Klinik izlem ve sonuçları. Klinik Bilimler&DOKTOR 4(1): 108-112, 1998.
 1. Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Ağrıdağ G, Narlı N: Annelerin, anne sütü ile beslenme konusundaki bilgi tutum ve daşranışları. Türk Pediatri Arşivi 33: 143-147, 1998.
 1. Türkiye Çok Merkezli Sürfaktan Çalışması Sonuçları: Respiratuvar distres sendromlu bebeklerde sürfaktan uygulaması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 42: 163-171, 1999.
 1. Kırimi E, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Tümgör G: Sağlıklı prematüre bebeklerde üst kol ile baldırda ölçülen simultane ossilometrik kan basıncı değerlerinin karşılaştırılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 43: 165-169, 2000.
 1. Narlı N, Kırımi E, Satar M, Süleymanova D, Yapıcıoğlu H, Soylu M: Hallerman Streiff sendrumu:Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 20: 83-86, 2000.
 1. Atıcı A, Narlı N, Yılmaz M, Evliyaoğlu N, Yüksel B, Altıntaş D, Yılmaz L, Duman N, Evrüke C, Satar M: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde doğan bebeklerde konjenital malformasyon sıklığı. Klinik Bilimler&Doktor Dergisi 6(2):231-236, 2000.
 1. Narlı N, Atıcı A, Satar M, Süleymanova D, Yeğin A: 46XY, del (q2.3) saptanan Rubinstein Taybi Sendromu olgusu. Türk Pediatri Arşivi 36: 52-55, 2001.
 1. Narlı N, Satar M, Kırımi E, Özbarlas S, Küçükosmanoğlu O: Ellis-Van Creveld sendromu olgusu Türk Pediatri Arşivi 36:72-74, 2001.
 1. Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özgünen TT, Şaşmaz İ, Nonimmun hidrops fetalisli bir Klippel Trenaunay Weber olgusu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 44: 152-154, 2001.
 1. Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özbarlas N, Küçükosmanoğlu O: Ekstratorasik kalp: Olgu sunumu Ege Pediatri Bülteni 7(2):81-84, 2000.
 1. Özer G, Önenli Mungan N, Yüksel B, Yıldızdaş D, Teker Z, Satar M: Osteogenezis imperfekta’lı 15 hastanın değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi. 36:155-159, .2001.
 1. Özer G, Önenli Mungan N, Yüksel B, Yıldızdaş D, Satar M, Süleymanova D, Tuncer R: Cinsiyet belirsizliği nedeniyle başvuran 58 hastanın değerlendirilmesi. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 27:1-6, 2002.
 1. Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Kırımi E, Özcan K, Yaman A: İmipenem-Silastatin tedavisi uygulana 98 yenidoğan bebeğin retrospektif değerlendirilmesi Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti İnfeksiyon Dergisi 31: 207-211, 2001.
 1. Satar M, Narlı N, Kırımi E, Atıcı A, Türkmen M, Yapıcıoğlu H: Hipoksik iskemik ensefalopatili 205 olgunun değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 10:36-41, .2001.
 1. Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Erol A: Bir konjenital kutis aplazia olgusu. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 9: 240-242, 2000.
 1. Kırımi E, Satar M, Narlı N, Soyupak S: Yenidoğanlarda ekstübasyon sonrası izlemde klinik ve kapiller kan gazı bulgularının önemi; Rutin akciğer grafisi gerekli mi? Türk Pediatri Arşivi, 37: 39-43, 2002.
 1. Soyupak SK, Kırımi E, Narlı N, Çeliktaş M, Yapıcıoğlu H, Satar M: Yenidoğanda konjenital kalp hastalığını değerlendirmede rutin göğüs radyografisinin değeri Klinik Bilimler & Doktor Dergisi 2000, 6 (4): 478-481.
 1. Türk Neonatoloji Derneği Çok Merkezli Çalışma Grubu: Türkiye’de perinatal mortalite: 1999. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 43: 315-320, 2000.
 1. Narlı N, Satar M, Kırımi E, Yapıcıoğlu H, Soyupak S, Sezgin Y: Prune Belly Sendromu: Bir Olgu Sunumu. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 26:185-188, 2001.
 1. Süleymanova-Karahan D, Narlı N, Demirhan O, Yapıcıoğlu H, Tanrıverdi N, Satar M: Yarık dudak ve yarık damak görülen çocuklarda Klienfelter Sendromu ve genetik danışmanlık: İki vaka sunumu. T Klin Tıp Bilimleri 22:297-300, 2002.
 1. Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Pekmezci D, Yarkın F. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Solunum Sinsisyal Virus Enfeksiyonu. İnfeksiyon Dergisi 15 (2): 161-165, 2001.
 1. Yapıcıoğlu H, Tutak E, Yıldızdaş D, Narlı N, Evliyaoğlu N, Satar M. Hemşirelerin anne sütü ile ilgili bilgileri, anne olan hemşirelerin anne sütü ile beslemedeki tutumları. Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8 (1): 71-75.
 1. Narlı N, Yıldızdaş D, Küçükosmanoğlu O, Kırımi E, Yapıcıoğlu H, Satar M. A Conradi-Hünermann Syndrome with Fallot Tetralogy. Annals of Medical Sciences. 2002; 11 (1): 28-30.
 1. Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Leblebisatan G. Yenidoğan Ünitesinde Gastroenterit. TIBMED. 5: 28-31. 2002.
 1. Tutak E, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M. Prilokain’e bağlı gelişen bir methemoglobinemi olgusu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2002; 27: 145-147.
 1. Narlı N, Satar M, Özlü F, Yapıcıoğlu H, Özcan K. Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılan hiperbilirubinemili bebeklerin etyolojik yönden değerlendirilmesi. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29: 51-55, 2004.
 1. Tuncer Ü, Çetik F, Aydoğan B, Talas D, Satar M. Yüksek riskli yenidoğan ve infantlarda, beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller odyometrisi ile işitme taraması uygulaması. Otoskop 2003; 1:5-14.
 1. Satar M, Demir SC: Gebelik yaşının hesaplanması. Türk Neonatoloji Derneği Bülteni. 11:20-25, 2005.
 2. Özcan K, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Satar M, Narlı N. Seckel Sendromu. Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi . 2005, 17(8); 99-100.
 1. Satar M, Narlı N, Özbarlas N, Yapıcıoğlu-Yıldızdaş H, Küçükosmanoğlu O, Özlü F, Özcan K, Erdem S: Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 21 vakanın değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 49: 107-111, 2006.
 1. Özlü f, Özcan K, İskit SH, Yıldızdaş HY, Narlı N, Satar M. Geçici intestinal psödoobstrüksiyon: Nekrotizan enteroklit tanısında yer alması gereken nadir bir durum. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 15(3): 114-117, 2006.
 1. Satar M, Özlü F. Erken Dehidratasyon ve Elektrolit Denge Bozuklukları. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, Acil Tıp, Yenidoğan Aciller Özel Sayısı 2007: 3(33); 23-27.
 1. Satar M, Satar G. Yenidoğanda Antiinflamatuarların Kullanımı. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler Dergisi "Pediatrik Dermatoloji Özel Sayısı" 2007: 3(8): 84-90.
 1. Satar M. Yenidoğan Ünitelerinde Araç ve Gereç Seçimi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16). 9-12 Nisan 2008, Antalya, Kongre Kitabı Sayfa 31-36.
 1. Türk Neonatoloji Derneği hipoksik İskemik Ensefalopati Çalışma Grubu (Koordinatör: M Satar) Türkiye’de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde izlenen hipoksik iskemik ensefalopatili olgular, risk faktörleri, insidans ve kısa dönem prognozları. Türk Neonatoloji Derneği Bülteni, 17: 7-14, 2008.
 1. Satar M. Yenidoğan sepsisinde etiyoloji ve patogenez. 44. Türk Pediatri Kongresi. 14-18 Haziran 2008, İstanbul, Kongre Kitabı Sayfa 94-95.
 1. Türk Neonatoloji Derneği Hipoksik İskemik Ensefalopati Çalışma Grubu (Koordinatör: M Satar) Türkiye’de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde izlenen hipoksik iskemik ensefalopatili olgular, risk faktörleri, insidans ve kısa dönem prognozları. Çocuk Sağlığı ve ve Hastalıkları Dergisi, 51(3): 123-129, 2008.
 1. Taşkın E, Özlü F, Özcan K, Satar M, Yapıcıoğlu H, Narlı N: Bronkopulmoner Displazi’de Yeni Gelişmeler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 22(4): 245-253, 2008. 
 1. Satar M. Prematürenin Kronik Akciğer Hastalığında Steroid Tedavisi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum, Kongre Kitabı. Sayfa 74-81.
 1. Taşkın E, Özcan K, Satar M, Narlı N, Özlü F, Yapıcıoğlu H: Yenidoğan döneminde nadir bir solunum sıkıntısı nedeni: posterior mediastinal gastroenterik kist. Türk Pediatri Arşivi, 46: 90-2, 2011.
 1. Asker HS, Özlü F, Satar M, Çekinmez EK, Yapıcıoğlu H, Mert K, İskit S, Erman T, Soyupak S, Demir C, Abaylı C. Torasik Ve Spinal Kanal Komponenti Olan Nöroenterik Kist: Bir Yenidoğan Olgusu. Çocuk Cerrahisi Dergisi. 2012: 26(1-2):67-70.
 1. Özcan K, Satar M, Canacankatan N, Taşkın E, Dağlıoğlu K. Allopürinolün hipoksik- iskemik serebral hasar oluşturulan yenidoğan ratlarda kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktivitesi üzerine Türk Pediatri Arşivi,48: 48-52, 2013.
 1. Satar M, Arısoy AE. Yenidoğanda Enfeksiyonlar. Paneli Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Protokolleri. 2014, Ankara.
 1. Satar M, Arısoy AE. Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Enfeksiyonları Tedavi ve İzlem Rehberi 2014. http://www.neonatology.org.tr/images/stories/files/makaleler/Enfeksiyon.pdf
 1. Zan S, Yapıcıoğlu H, Erdem S, Özlü F, Satar M, Özbarlas N, Narlı N, Küçükosmanoğlu O, Poyrazoğlu H. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde son beş yılda izlenen konjenital kalp hastalarının retrospektif incelenmesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2015: 58; 7-16.
 1. Satar M, Ortaköylü K, Batun İ, Yıldızdaş HY, Özlü F, Demir F, Topaloğlu AK. Gebelikte annenin karbamezepin ve valproik asit kullanımına bağlı hipomagnezemi ve çekilme sendromu. Türk Pediatri Arşivi, 51: 114-6, 2016.
 1. Akçalı M., Yapıcıoğlu Yıldızdaş H., Gülderen Özlü F., Satar M., Özden Ö. Zamanında doğan bebeklerde nekrotizan enterokolit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 58:157-160, 2015.
 1. Akçalı M, Özlü F, Esen E, Çay Ü, Batun İ, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Satar M. Konjenital Toksoplazmozisli İki Yenidoğan Olgusu. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2017,11(2):129-133.
 1. Gülderen Özlü F., Mert K., Asker H., Yapicioğlu Yildizdaş H., Satar M., Kocabaş E., Soyupak S. Yenidoğan döneminde seyrek görülen gluteal sendromla bulgu veren akut iliak osteomyelit. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 59: 24-27, 2016.
 1. Özlü F., Asker HS., Satar M., Yapicioğlu Yildizdaş H., Mert K., İskit S., Erman T., Soyupak S., Abaylı C. Yenidoğan döneminde torasik ve spinal kanal komponentli olan nöroenterik ikist: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017; 60: 52-55.
 1. Satar M, Mert K. Yenidoğanda Solunumun Fizyolojik Prensipleri. Türkiye Klinikleri, Yenidoğanda Solunum Desteği ve Noninvaziv Ventilasyon Özel Sayısı, Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2018; 14(2): 184-91.
 1. Akçalı M, Yıldızdaş HY, Özden Ö, İskit HS, Bahar N, Özlü F, Satar M, Narlı N, Ağın M. Konjenital şilöz asit: Fibrin yapıştırıcı ile tedavi edilen bir olgu sunumu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018; 61: 73-7
 2. Satar M, Arısoy AE, Çelik İH. Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Türk Pediatri Arşivi 2018; 53(Suppl 1): S88-S100. DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01809
 1. Çetinkaya M, Özen S, Uslu S, Gönç N, Sevinir B, Akıncı A, Satar M, Berberoğlu M. Cinsiyet gelişm bozukluğu olan yenidoğan bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu. Türk Pediatri Arşivi 2018; 53(Suppl 1): S198-S208. DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01818.
 1. Eşsizoğlu P, Özlü F, Şimşek H, Yıldızdaş HY, Satar M, Özden Ö. Bir yenidoğanda megasistik mikrokolon intestinal hipoperistaltizim sendromu. Çukurova Medical Journal, 2019; 44(1); 276-278
 1. Bahar N, Satar M, Yılmaz M, Büyükkurt S, Özlü F, Yıldızdaş HY, Yaman A. Term ve geç preterm bebeklerde kordon klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi. Türk Pediatri Arşivi. 2018; 53: 214-221. DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6900

Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. KVKK Aydınlatma Metni