0 322 458 44 98 - 458 26 21

Yurtiçi Kongre Bildirileri

Prof. Dr. Mehmet Satar

 

1-Aksu HSZ, Aksaray N, Satar M:Anne ve bebek kordon kanlarında ELISA yöntemi ile koruyucu tetanoz antikosin düzeylerinin gösterilmesi. I. Enfeksiyon Hatalıkları Kongresi, İzmir, 20-22 Nisan 1987.

2-Anarat A, Aksaray N, Altıntaş G, Satar M: Çocukluk çağındaki üriner sistem enfeksiyonlarında amoksisilin+Klavulanik asit tedavisi. II. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side, 2-4 Haziran1987.

3-Anarat A, Satar M, Aksaray N, Altıntaş G: Ampisilin+Sulbaktam alan yenidoğanlarda idrar ve serum beta-2-mikroglobulin düzeyleri. II. Ulusal Kemoterapi Kongresi, Side,2-4 Haziran 1987.

4-Satar M, Anarat A, Tanyeli A, Aksaray N, Özkuyucu F:Polisitemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, Konak-İzmir, 22-25 Mayıs 1988.

5-Satar M, Aksu HSZ: Gebelerde ve yenidoğanlarda HBsAg ve HBeAg insidansı. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, Konak-İzmir, 22-25 Mayıs 1988.

6-Anarat A, Satar M, Altıntaş G, Aksaray N, Coşkun Ü: Hiperbilirubinemik bebeklerde böbrek fonksiyonları. XXXI. Milli Pediatri Kongresi, Konak-İzmir, 22-25 Mayıs 1988.

7-Satar M, Anarat A, Aksaray N, Aksu HSZ: Yenidoğan sepsisinde böbrek fonksiyonları. V. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Adana, 26-27 Mayıs 1988.

8-Anarat A, Satar M, Özkuyucu F:Yenidoğan bebeklerde akut böbrek yetmezliği. V. Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, Adana, 26-27 Mayıs 1988.

9-Satar M, Tanyeli A, Alhan E, Özkuyucu F: Neonatal tetanoz (retrospektif bir çalışma). XXVII. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 27-29 Haziran 1988.

10-Satar M, Kılınç Y, Kümi M, Tok, Etiz L: Yenidoğan bebeklerde hiperbilirubinemi ile glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği arasındaki ilişki. XX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Ankara, 22-25 Kasım 1988.

11-Tanyeli A, Kümi M, Satar M, Yılmaz B, Alpaslan N, Serbest M: The effect of lithium on neutropenis due to chemoterapy in childhood acute lymphblastic leukemia. Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease. March 31-April 8, 1989, Adana-Turkey.

12-Tanyeli A, Kayrın L, Satar M, Altınbaşak İ, Yılmaz B, Ökten İ: Serum copper, zinc and magnesium levels in children with acute myelogneous leukemia. Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease. March 31-April 8,1989, Adana-Turkey.

13-Tanyeli A, Kayrın L, Satar M, Altınbaşak İ, Yılmaz B, Ökten İ: Serum copper, zinc and magnesium levels in children with acute lymphblastic leukemia. Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease. March 31-April 8,1989, Adana-Turkey.

14-Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Burgut R, Etiz L: The alterations of the plasma and erythrocyte zinc and copper levels in premature babies: breast and formula fed babies during the first three months of life. Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease. March 31- April 8,1989, Adana-Turkey.

15-Satar M, Kılınç Y, Tanyeli A, Tok M, Etiz L: Plasma and erythrocyte zinc and copper levels in premature infants. Third International Congress on Trace Elements in Health and Diease. March 31-April 8, 1989, Adana-Turkey.

16-SatarM, Aksaray N, Tok M, Alhan E, Güvenir T: Yenidoğan infeksiyonlarında ceftazidime'in yeri. 4. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 9-12 Mayıs 1989, Bodrum.

17-Altınbaşak İ, Satar M, Kozanoğlu M, Etiz L, Alhan E: Premature yenidoğanlarda plazma selenyum düzeyleri. Tıpta yenilikler'90 Kongresi. 29 Nisan-2 Mayıs 1990, İstanbul.

18-Altınbaşak İ, Satar M, Serbest M, Noyan A, Alhan E: Neonatal sepsisin erken tanısı. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi. 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

19-Kılınç Y, Akmanlar N, Kümi M, Etiz L, Satar M: Adana yöresinde doğan bebeklerde kord kanlarında hemoglobinopati ve thalassemia araştırılması. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi. 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

20-Satar M, Kozanoğlu M.N, Atilla E, Altınbaşak İ: Otozomal resesif spondilokostal disostosisli eş yumurta ikizleri. XXXIV. Milli Pediatri Kongresi. 17-21 Eylül 1990, Eskişehir.

21-Satar M, Savaş N, Altınbaşak İ, Boztepe H: Prematüre bebeklerde plasma fluorür düzeyleri. XXXV.Milli Pediatri Kongresi. 12-15 Kasım 1991, Adana.

22-Satar M, Savaş N, Kozanoğlu MN: HBsAg Pozitif annelerin bebeklerinde profilaksi. XXXV.Milli Pediatri Kongresi 12-15 Kasım 1991, Adana.

23-İsbir T. Yücebilgiç G, Başlamışlı F, Sunguroğlu K, Satar M: Serum, lökosit ve saçta çinko düzeylerinin tartışılması. 2.Ulusal Çocuk Sağlığı Kongresi, 27-30 Nisan 1992, Ankara.

24-Satar M, Savaş N, Bişak U, Tunalı N: Roberts Sendromu (Bir olgu bildirimi). XXXVI. Milli Pediatri Kongresi 2-5 Kasım 1992, Antalya.

25-Satar M, Oktay R, Atıcı A, Yılmaz M: Kernikterusta serbest bilirubinin Rolü. XXX. Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 14-18 Haziran 1993, İstanbul.

26-Satar M, Atıcı A, Yılmaz M: Çukurova Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde hastane enfeksiyonları. XXX.Türk Pediatri ve II. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 14-18 Haziran 1993, İstanbul.

27-Atıcı A, Satar M, Oktay R, Duman N: Hiperbilirubinemili yenidoğan bebeklerde total bilirubin bağlama kapasitesi (TBBK) ve etkileyen faktörler. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi, 24-27 Ekim 1993, İzmir.

28-Süleymanova D, Tanrıverdi N, Altınbaşak İ, Satar M, Atıcı A, Önenli N, Duman N: Motor ve mental gelişme geriliklerinde otozomal kromozomlarda frajil bölge. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi. 24-27 Ekim 1993, İzmir.

29-Satar M, Tanyeli A, Atıcı A, Antmen B, Bingöl G: Congenital leukemia associated with mongolism and hypothroidism. XXI.Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi. 24-27 Ekim 1993, İzmir.

30-Süleymanova D, Tanrıverdi N, Satar M, Demirhan O, Temoçin K, Atıcı A, Biatmakov F, İaşmaz İ, Türker A, Tiker F, Bingöl G, Tanyeli A: Dismorfoogenezle yenidoğan bebeğin tanısında sitogenetik araştırmaların önemi. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi. 11-14 Mayıs 1994, Kayseri.

31-Satar M, Atıcı A, Kayrın L, Yılmaz M, Alparslan N: Hiperbilirubinemili yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz enzim aktivitesi. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi. 18-21 Eylül 1994 Trabzon.

32-Atıcı A, Satar M, Yılmaz M: Yenidoğanda hipotermi sorunu. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi. 18-21 Eylül 1994, Trabzon.

33-Atıcı A, Satar M, Güven H, Doran F, Engin M: Konjenital Nöroblastoma: Pepper Sendromu. XXXVIII. Milli Pediatri Kongresi. 18-21 Eylül 1994, Trabzon.

34-Atıcı A, Satar M, Büyükçelik M, Kibar M: Yenidoğanda akut böbrek yetmezliği ve uzun süreli prognozu. Neonatal Nefroloji Günleri 1-2 Mart 1995, İstanbul.

35-Atıcı A, Satar M, Tunalı N, Türkmen M: Akut böbrek yetmezliğinde otopsi bulguları. Neonatal Nefroloji Günleri 1-2 Mart 1995, İstanbul.

36-Türkmen M, Atıcı A, Antmen B, Satar M, Tanyeli A: Del (11)(q2.3) tespit edilen konjenital lösemi olgusu. VIII. Pediatrik Tümörler ve Tıpta Yenilikler'95 Kongresi. 1-5 Mayıs 1995, Mersin.

37-Atıcı A, Satar M, Türkmen M, Narlı N: Respiratuvar distres sendromunda surfaktan replasman tedavisi: 2 yıllık deneyim sonuçları. III. Çapa Neonatoloji Kongresi. 4-6 Ekim 1995, İstanbul.

38-Yılmaz M, Satar M, Atıcı A, Çabuk M, Konar A: Prematür ve matür anne sütlerinin protein, whey proteini, laktoz, yağ ve enerji içerikleri. III. Çapa Neonatoloji Kongresi. 4-6 Ekim 1995, İstanbul.

39-Satar M, Atıcı A, Pırtı M, Türkmen M, Narlı N: Yenidoğanın acil sorunları. III. Çapa Neonatoloji Kongresi. 4-6 Ekim 1995, İstanbul.

40-Türkmen M, Atıcı A, Satar M, Süleymanova D, Özbarlas N: 46,XY Fra(12) (q2.3) Gigantik S.22 saptanan Fallot Tetralojisi olgusu. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Haziran 1995, Ankara.

41-Atıcı A, Temoçin AK, Satar M: Osteogenesis imperfekta: 4 olgu nedeniyle. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi. 4-8 Haziran 1995, Ankara.

42-Atıcı A, Satar M, Türkmen M, Özbarlas N: Diabetik anne bebekleri 32. Türk Pediatri Konresi. 23-27 Eylül 1996 Istanbul.

43-Satar M, Atıcı A, Türkmen M, Narlı Nejat. Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde nozokomiyal enfeksiyonlar II. 32. Türk Pediatri Kongresi. 23-27 Eylül 1996, Istanbul.

44-Atıcı A, Satar M, Göğebakan M: ABO veya Rh uyuşmazlığına bağlı yenidoğan hiperbilirubinemisinde intravenöz immünglobulin kullanımı. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Neonatoloji Kongresi, 25- 26 Nisan 1996, İstanbul.

45-Satar M, Atıcı A, Evliyaoğlu N, Narlı N, Savaş N, Potas M: Çukurova bölgesinde yenidoğan hiperbilirubinemisi. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı Neonatoloji Kongresi, 25-26 Nisan 1996, İstanbul.

46-Satar M, Narlı N, Kayrın L, Atıcı A: Prematür ve matür bebeklerde eritrosit piruvat kinaz aktivitesi. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. sayfa 10

47-Narlı N, Yapıcıoğlu H, Anarat A, Türkmen M, Atıcı A, Satar M: Konjenital nefrojenik diabetes insipudus. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. sayfa 15 

48-Narlı N, Türkmen M, Tunalı N, Atıcı A, Satar M: Konjenital mediastinal nöroblastom. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep. sayfa 44 

49-Satar M, Narlı N, Soylu M, Özcan A. Prematüre retinopatisi Tarama sonuçları ve risk faktörleri. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 34

50-Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Dündar İH. Septik preterm bebeklerde nötrofil kemotaksisi ve random migrasyonu. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 105

51-Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Çetiner S. Septik term bebeklerde nötrofil kemotaksisi ve random migrasyonu. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 106

52-Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Narlı N. Nekrotizan Enterokolit:Klinik izlem sonuçları. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 138

53-Satar M, Narlı N, Özbarlas N, Atıcı A, Küçükosmanoğlu O. Patent duktus arteriozuslu olgular ve indometazin tedavisinin değerlendirilmesi. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 154

54- Türkmen M, Satar M, Atıcı A, Ağrıdağ G."Anne sütü en iyisidir" mesajı başarılı emzirme için yeterli mi?. XLI. Milli Pediatri Kongresi 27-30 Haziran 1997 Van. sayfa A 18.

54-Narlı N,Satar M, Süleymanova D. Üç Trizomi 18 (Edward's Sendromu) olgusu. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 180

55-Narlı N, Atıcı A, Satar M, Süleymanova D, Yeğin A. 46 XY del (16) (q2.3) saptanan Rubinstein Taybi sendromu olgusu. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997, İzmir. sayfa 181

56-Narlı N, Kırımi E, Satar M, Halaza M. Tip I Oral Facial Digital Sendrom Olgusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. A29

57-Narlı N, Yıldızdaş D, Küçükosmanoğlu O, Kırımi E, Satar M. Conradi Hunerman sendromu olgusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. A32

58-Kırımi E, Satar M, Narlı N, Süleymanova D. Familyal Geçişli Bir Wolf-Hırshorn sendromu Vakası. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. A33.

59-Atıcı A, Narlı N, Yılmaz M, Evliyaoğlu N, Yüksel B, Altıntaş D, Yılmaz L, Duman N, Evrüke C, Satar M. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doğan bebeklerde konjenital anomali sıklığı. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. D24

60-Narlı N, Küçükosmanoğlu O, Kırımi E, Satar M, Özbarlas N. Yenidoğan döneminde konjenital kalp hastalığı: Son beş yıllık verilerin analizi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, 25-28 Ekim 1998, Kayseri. G2

61-Özer G, Yüksel B, Mungan NÖ, Yıldızdaş D, Satar M, Tuncer R, Bingöl G, Can Z, Pırtı M. Adrenogenital sendrom tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim 1998, Adana.28

62-Özer G, Yüksel B, Mungan NÖ, Tuncer R, Satar M, Süleymanova D. Cinsiyet belirsizliği nedeni ile başvuran hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim 1998, Adana.28

63-Özer G, Yüksel B, Mungan NÖ, Satar M, Can Z, Pırtı M, Teker Z. Osteogenezis imperfektalı hastalarımızın değerlendirilmesi. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim 1998, Adana.28

64-Narlı N, Kırımi E, Satar M, Türkmen M, Halaza M. Mekonyumlu Bebek: 247 Vakanın Analizi. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin 10.

65-Narlı N, Satar M, Kırımi E, Özbarlas N, Küçükosmanoğlu O. Neonatal Persistan Pulmoner Hipertansiyonlu 20 Vakanın Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin 15.

66-Narlı N, Satar M, Kırımi E, Sezgin Y. Prune-Belly Sendromu: Olgu Sunusu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin 98.

67- Satar M, Narlı N, Kırımi E, Atıı A, Türkmen M. Hipoksik İskemik Ensefalopatili Olguların Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Neonataoloji Kongresi 1998, Mersin 59

68- Kırımi E, Narlı N, Satar M. Tar Sendromu: Olgu Sunumu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin99.

69- Türkmen M, Narlı N, Kırımi E, Satar M. Non-Rizomelik Kondrodisplazia Punktata: Bir Olgu Sunumu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 1998, Mersin 105

70- Narlı N, Satar M, Kırımi E, Özbarlas N, Soyupak S, Küçükosmanoğlu O: Ellis-Van Creveld Sendromu olgusu. Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara.

71- Narlı N, Satar M, Kırımi E, Soyupak S: Yenidoğanın kronik akciğer hastalığı: İki yıllık sonuçlarımız. Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara.

72- Narlı N, Satar M, Kırımi E, Süleymanova D, Soylu M: Hallermann-Streiff sendromu olgusu. Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara.

73- Soyupak SK, Kırımi E, Narlı N, Çeliktaş M, Yapıcıoğlu H, Satar M: Yenidoğanda konjenital kalp hastalığını değerlendirmede rutin göğüs radyografisinin değeri. 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 1999, Antalya s. E 142

74- Kırımi E, Satar M, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Antmen B: Neonatal sepsiste doğal koagülasyon inhibitörleri ve prognoza etkileri. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 11

75- Narlı N, Atıcı A, Yapıcıoğlu H, Satar M: Neonatal nötropenik sepsiste rhG-CSF tedavisi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 12.

76- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Pekmezci D, Yarkın F: Yenidoğan servisinde respiratuvar sinsisyal virus enfeksiyonu sıklığı. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 52.

77- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Kırımi E, Özcan K: İmipenem-silastatin tedavisi uygulanan 98 yenidoğan bebeğin retrospektif değerlendirilmesi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 71.

78- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Erol A: Bir konjenital kutis aplazia olgusu. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Sayfa 89.

79- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özgünen TF, Şaşmaz İ: Nonimmun hidrops fetalisli bir klippel Trenaunay Weber sendromu olgusu. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000 Antalya, s 91.

80- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Özbarlas O, Küçükosmanoğlu O: Ekstratorasik kalp (Ektopia kordis): Üç olgu sunumu. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000

Antalya, s 77.

81- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Antmen B: Yenidoğan döneminde göbek kanamasına neden oan bir hipofibrinojenemi olgusu. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000 Antalya, s 90. Sayfa

82- Narlı N, Süleymanova D, Satar M, Yapıcıoğlu H: Psödotrizomi 13: İki olgu sunumu. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 3-6 Mayıs 2000, İzmir. Sayfa 141

83- Süleymanova-Karahan D, Narlı N, Demirhan O, Yapıcıoğlu H, Tanrıverdi N, Satar M: Klinefelter Sendromuve yarık dudak-damak görülen çocuklarda genetik konsültasyon. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 3-6 Mayıs 2000, İzmir. Sayfa 152

84- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Soyupak S, Küçükosmanoğlu O: Sternum agenezisi ve kutanoz hemanjiom: Bir olgu sunumu. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi 3-6 Mayıs 2000, İzmir. Sayfa 177

85- Kırımi E, Satar M, Narlı N, Yıldızdaş H, Kayrın L: Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda serum malondialdehit düzeyleri. 44.Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa Sayfa 17

86- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Leblebistan G: Yenidoğanda akut gastroenterit. 44.Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa Sayfa 176.

87- Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Yalaz M, Bayram H: Hay Wells Sendromu olgusu. 44.Milli Pediatri Kongresi 4-8 Eylül 2000 Bursa Sayfa 185.

88- Narlı N, Satar M, Kayrın L, Kırımı E, Yapıcıoğlu H. Perinatal Asfiksili Yenidoğan Bebeklerde Piruvat Kinaz Aktivitesi ve Kinetiği. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 14

89- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Altunbaşak Ş, Soyupak S. Prematür Bebeklerde Posthemorajik Ventriküler Dilatasyonda İntraventriküler Streptokinaz tedavisi. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 15

90- Narlı N, Soyupak S, Yapıcıoğlu H, Satar M. Sağlıklı Yenidoğan Bebeklerde Ultrasonografik Karaciğer, dalak, böbrek ölçümleri ve persentil değerleri. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 23.

91- Narlı N,Yapıcıoğlu H, Satar M, İnal T, Çetiner S. Respiratuar Distresi Olan Prematüre Bebeklerde Endotelin-1, İnterlökin-6 ve İnterlökin-8 Düzeyleri. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 32.

92- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Tutak E. Neonatal Kandidiyazis: 30 olgu sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 49.

93- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Soyupak S, Tutak E. Yenidoğan Döneminde Galen Ven Anevrizma Trombozu Olan Bir Olgu Sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 70.

94- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Süleymanova-Karahan D. Kleeblattschadel Sendromu (Cloverleaf Skull): Bir Olgu Sunumu. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun, Kongre Özet Kitapçığı Sayfa 135.

95- Tutak E, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M: Prilokain’e bağlı gelişen bir yenidoğan methemoglebinemi olgusu. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül- 5 Ekim 2001 Erzurum. Sayfa 9.

96- Yapıcıoğlu H, Süleymanova D, Satar M, Narlı N, Yıldızdaş D, Tutak E: Schwartz-Jampel Sendromu ( Kondrodistrofika Miyotonia ): Üç olgu sunumu 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül- 5 Ekim 2001 Erzurum. Sayfa 38.

97- Yapıcıoğlu H, Tutak E, Yıldızdaş D, Narlı N, Evliyaoğlu N, Satar M: Hemşirelerin anne sütü ile ilgili bilgi ve tutumları. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül- 5 Ekim 2001 Erzurum. Sayfa 47.

98- Yapıcıoğlu H, Narlı N, Satar M, Tutak E: Neonatal kandidemili olgularda risk faktörleri. 2. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 26-29 Ekim 2001 Adana Sayfa 179

99- Tutak E, Satar M, Zorludemir S, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Altunbaşak Ş, Koç F: Konjenital miyotonik müsküler distrofi, bir yenidoğan olgusu V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 20-23 Mayıs 2003, Adana Sayfa 227

100-Yapıcıoğlu H, Narlı N, Tutak E, Satar M, Topaloğlu AK, Tiker F. Psödohipoaldesteronizm Tip I: Bir Olgu Sunumu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 539

101-Yapıcıoğlu H, Satar M , Tutak E, Narlı N ,Topaloğlu AK. Jeneralize Glutatyon Sentetaz Eksikliği Olan Bir Yenidoğan Olgu Sunumu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. sayfa 538

102-Yapıcıoğlu H, Satar M , Tutak E, Narlı N, Büyükçeli M. Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde hipernatremik dehidratasyon. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 493

103-Satar M, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Özbarlas N, Küçükosmanoğlu O, Tutak E. Patent Duktus Arteriosus’u Olan Prematüre Bebeklerde Oral İndometazin Tedavisi Etkili Midir? 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 426

104-Tümgör G, Bayram İ, Alabaz D, Yüksel B, Çulhacı A, Satar M., Beckwith-Wiedemann Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 493

105-Özbek İ, Bayram İ, Yıldızdaş H, Narlı N, Şaşmaz İ, Leblebisatan G, Özcan K, İncecik F, Antmen B, Satar M, Tanyeli A. 39. Transient Myeloproliferatif Hastalık: Bir Yenidoğan Olgusu Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 472

106-Tutak E, Satar M, Yapıcıoğlu H, Uğuz A, Özbarlas N, Narlı N, Tunalı N. İntraperikardiyal Yerleşimli Rabdomiyosarkom Bir Yenidoğan Olgusu. 39. Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 489

107- Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Tunalı N, Özer Ö, Evrüke C, Bayram İ. Non-İmmun Hidrops Fötalise Neden Olan Bir Gm1 Gangliosidosis Vakası Ve Plasenta Patolojisinin Önemi. PERİNATAL TIP 2003 Kongresi, 9-12 Ekim 2003 Sheraton Otel /Ceşme – İzmir. 

108- Narlı N, Özlü F, Satar M, Yapıcıoğlu H, Özcan K: Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılan hiperbilirubinemili bebeklerin etyolojik yönden değerlendirilmesi. II. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi 13-17 Ocak 2004, Adana, Sayfa 19.

109- Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Özcan K, Yüksel B, Önenli Mungan N: Neonatal diabetes mellutuslu iki vaka sunumu. 40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul, sy 354

110- Satar M, Yapıcıoğlu H, Narlı N, Özlü F, Özcan K, Tanrıverdi N, Erdem S: Klinefelter ve Trizomi 21 birlikteliği olan bir olgu sunumu. 40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul, sy 364.

111- Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Özlü F, Özcan K, Büyükçelik M, Kızıltaş A. Neonatal Bartter Sendromu: İki vaka. 40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul, sy 387.

112- Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Özlü F, Özcan K, Tuncer R: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Nekrotizan Enterokolit nedeni ile izlenen 31 vakanın retrospektif incelenmesi. 40. Türk Pediatri Kongresi, 21-25 Haziran 2004, İstanbul, sy 394.

113- Özcan K, Satar M, Narlı N, Yıldızdaş H: Yenidoğan döneminde pnömotoraks gelişen 44 vakanın retrospektif olarak incelenmesi. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 224.

114- Özcan K, H Yıldızdaş , F Özlü, M Satar. Seckel Sendromu olgu sunumu. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 331.

115- Özlü F, Satar M, Narlı N, Özbarlas N: Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 17 vakanın retrospektif olarak değerlendirilmesi. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 211.

116- Özlü F, Özcan K, Yıldızdaş H, Satar M: Diayabetik anne bebeğinde vater birlikteliği: Olgu sunumu. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 437.

117- Özcan K, Yıldızdaş H, Özlü F, Satar M: Tanatoforik displazi: Olgu sunumu. 48. Milli Pediatri Kongresi, 21-24 Eylül 2004, Samsun, sy 437.

118- H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Satar M, Kayrın L, Tutak E, Narlı N. Özcan K. Sağlıklı ve hipoksik-iskemik yenidoğan rat beyninde piruvat kinaz aktivitesi. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 207.

119- H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Satar M, Canacankatan N, Tutak E, Sertdemir Y, Narlı N, Özlü F. Human Growth hormon tedavisinin hipoksik-iskemik yenidoğan rat beyninde süperoksid dismutaz aktivitesi, glutatyon ve malondialdehit düzeyleri üzerine etkisi. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 213.

120- Satar M, Narlı N, H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Özlü F, Özcan K. Yardımcı üreme teknikleri ile olan gebeliklerden doğan yenidoğan bebeklerin değerlendirilmesi. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 212.

121- Özlü F, Özcan K, İskit S, H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Narlı N, Satar M. Konjenital intestinal psödoobstruksiyon: iki vaka sunumu. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 239.

122- Narlı N, Soyupak S, H Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Tutak E, Özcan K, Satar M. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 280.

123- Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özcan K, Özlü F, Uslu B, Narlı N, Satar M.Dirençli hipotansiyonda terliplesin kullanımı: İki vaka sunumu. 13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri, sy 330.

124- Özcan K, Özlü F, Y.Yıldızdaş H, Narlı N, Satar M.Sakrokoksigial İnfantil Fibröz Hamartom: Olgu Sunumu. 41.Türk Pediatri kongresi 22-25 Haziran 2005-Ankara sy 602

125-Taşkın E, Özcan K, Özlü F, Narlı N, Y.Yıldızdaş H, Satar M. Serebro-Okülo-Skletal Sendromlu Yenidoğan Vakası. 41.Türk Pediatri kongresi 22-25 Haziran 2005-Ankara sy 604

126-Taşkın E, Özcan K, Özlü F, Narlı N, Y.Yıldızdaş H, Satar M. Holt-Oram Sendromu:Vaka Sunumu. 41.Türk Pediatri kongresi 22-25 Haziran 2005-Ankara sy 604

127-Satar M, Yıldızdaş H, Narlı N, Özcan K, Tuncer R, Özlü F. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Diafragma Hernisi nedeniyle izlenen hastaların retrospektif değerlendirilmesi. 41.Türk Pediatri kongresi 22-25 Haziran 2005-Ankara sy 604

128- Özlü F, Taşkın E, Özcan M, Satar M, Yapıcıoğlu H, Narlı N. Homozigot protein C eksikliği olan bir yenidoğan olgusu Perinatal Tıp Kongresi-2005. 1-5 Ekim 2005 Kuşadası, Türkiye Sayfa 72

129- Taşkın E, Özcan K, Narlı N, Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M. Yenidoğan Döneminde Posterior Mediastinal Gastroenterik Kist Vaka Sunumu. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

130- Narlı N, Mahsereci F, İnal T, Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M Respiratuvar Distress Sendromlu (RDS) Prematüre Bebeklerde Trakeal Aspirasyon Sıvısında IL-8, IL-10 Düzeylerinin RDS Şiddeti ve Kronik Akciğer Hastalığı ile İlişkisi.14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

131- Narlı N, Mahsereci F, İnal T, Özlü F, Özcan K, Yapıcıoğlu H, Satar M. Respiratuar Distress Sendromlu (RDS)’li Prematüre Bebeklerin Trakeal Aspirasyon Sıvısında Prokalsitonin Düzeyinin RDS Şiddeti İle İlişkisi. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

132- Özcan K, Özgünen F, Narlı N, Satar M, Kadayıfçı O, Yapıcıoğlu H, Evrüke C, Özlü F, Demir S, Taşkın E. Hepatit B taşıyıcı anne bebeklerinde hepatit B immunglobulin ile hepatit aşısı yapılan ve yalnız hepatit B aşısı yapılan bebeklerde serolojinin prospektif değerlendirilmesi14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

133- Özcan K, Özlü F, Narlı N, Yapıcıoğlu H, Satar M, Taşkın E. Yenidoğan Döneminde Hipotiroidi Ve Komplet Kardiak A-V Blok’u Olan Olgu. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya

134- Satar M, Taşkın E,i Bayram Y, Özcan K, Soyupak S, Candemir Z. Kampomelik Displazi ve Down Sendromu Birlikteliği: Bir Yenidoğan Olgusu. 42 Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya.Sayfa 523

135- Turhan E, Satar M, Özgünen FT, Gümürdülü D, Özcan K, Yıldızdaş HY, Narlı N. Prematür erken membran rüptürü olan anne bebeklerinde histolojik koryoamnionit ile erken neonatal sepsis arasındaki ilişki. 42 Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya. Sayfa 542

136- Turhan E, Satar M, Taşkın E, Yıldızdaş HY, Narlı N, Özlü F. Prematür erken membran rüptürü olan anne bebeklerinde kord kanı interlökin-8 düzeyleri ile gelişen mortalite ve morbiditenin ilişkisi. 42 Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya Sayfa 511.

137- Taşkın E, Narlı N, Özcan K, Yıldızdaş YH, Satar M: Hipernatremik dehidratasyonu Olan Yenidoğan Olgusunda Atipik Salisilat İntoksikasyonu. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya sayfa 249

138- Satar M, Taşkın E, Özcan K, Yaman A, Kibar F, Narlı N, Yıldızdaş HY, Özlü F.

Neonatal Sepsiste Mikrobiyal Etkenler ve Antibiyotik Dirençleri 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya sayfa 260

139- Yıldızdaş HY, Özcan K, Taşkın E, Özlü F, Sertdemir Y, Narlı N, Satar M. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen umblikal arter ve ven kateterizasyonu yapılan bebeklerde arter, ven ve kapiller kan gazı değerleri arasındaki korelasyon. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya, sayfa 261.

140- Özcan K, Satar M, Canacankatan N, Taşkın E, Dağlıoğlu K. Allopürinolün Hipoksik-İskemik Serebral Hasar Oluşturulan Yenidoğan Rat Modelinde Kaspaz 3 Ve Kaspaz 8 Aktivitesi Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya sayfa 22.

141- Taşkın E, Satar M, Zorludemir S, Özcan K. Hipoksik İskemik Ensefalopati Oluşturulan Rat Modelinde İndometazinin Nöronal Apopitozis Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya sayfa 24.

142- Özlü F, Satar M, Yıldız Ş, Aksoy K. Çukurova Bölgesinde Kordon Kanı Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Aktivitesi, Yapısı, Moleküler Özelliği ve Yenidoğan Hiperbilirubinemisi Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya sayfa 117.

143- Yapıcıoğlu H, Arıkan Ö, Özcan K, Satar M, Özbek MN, Narlı N. Bruck Sendromu: Arthrogryposis Multıplex Congenita ve Osteogenesis İmperfecta, Bir Olgu Sunumu. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 9-12 Nisan 2008, Antalya sayfa 235.

144- Mutlu B, Satar M, Özcan K, Demirhan O, Yıldıztaş H, Narlı N. Hidranensefalinin eşlik ettiği ring kromozom 13 olgusu. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir sayfa 235.

145- Yapıcıoğlu H, Özcan K, Mutlu B, Satar M, Narlı N, Sertdemir Y, ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi. Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 2008 Yılı Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonları, Prospektif İzlem. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir sayfa 56.

146- Yapıcıoğlu H, Satar M, Özcan K, Narlı N, Sertdemir Y, ve Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘nde 2001-2007 Yılları arası Sağlık Bakımı-İlişkili Enfeksiyonlar. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir sayfa 93.

147- Mutlu B, Narlı N, Özcan K, Ceylaner S, Yıldıztaş H, Satar M. Neu-Laxova Sendromu: Olgu sunumu. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir sayfa 224.

148- Mutlu B, Kale Çekinmez E, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N, Mert K, Özlü F: Ünitemizde takip edilen hidrops fetalisli olguların değerlendirilmesi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 109.

149- Mutlu B, Özlü F, Kale Çekinmez E, Yapıcıoğlu H, Mert K, Satar M, Narlı N. Yenidoğanda ağır hiperparatroidiye bağlı hiperkalsemili bir olgu. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 183.

150- Sınmaz E, Satar M, Yaman A, Mutlu B. Nekrotizan enterokolitli olgularda rotavirus enfeksiyonlarının rolü ve sitokinlerle ilişkisi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 196.

151- Mutlu B, Kale Çekinmez E, Mert K, Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 2 yıllık süre içerisinde izlenen diyabetik anne bebeklerinin sorunları. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 225.

152- Mutlu B, Yapıcıoğlu H, Kale Çekinmez E, Satar M, Narlı N, Mert K, Özlü F. Yenidoğanda tromboza bağlı serebral enfarktın çok nadir bir nedeni lipoprotein A yüksekliği. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 288.

153- Mert K, Kale Çekinmez E, Mutlu B, Özlü F, Satar M, Yıldızdaş H, Narlı N. Diyabetik anne bebeği olmayan, gestasyon yaşına göre büyük doğum ağırlıklı bebekte geçici hiperinsulinizm. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum. Sayfa 367.

 1. Satar M, Özlü F, Çekinmez EK, Yıldızdaş HY, Narlı N, Erdem E. Prematür Bebeklerin Retinopati Riski Açısından Bir Yıllık Değerlendirilmesi Ve Geçmişteki Bir Dönem İle Karşılaştırılması. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 177.
 1. Yapicioglu HY, Gokmen TG, Yildizdas D, Koksal F, Ozlu F, Cekilmez EK, Mert K, Mutlu B, Satar M, Narlı N, Candevir A. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Elektronik Musluklara Bağlı Pseudomonas Aerugınosa Enfeksiyonu. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 178.
 1. Özlü F, Yıldızdaş HY, Mert K, Satar M, Narlı N. Yenidoğan Bebeklerde Total Parenteral Nutrisyon Artış Hızının Kolestaz Gelişimine Etkisi. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 179.
 1. Özlü F, Satar M, Özbarlas N, Yıldızdaş HY, Narlı N, Mutlu B, Çekinmez EK, Mert K. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Siyanotik Konjenital Kalp Hastalığı Tanısı İle İzlenen Bebeklerin Altı Yıllık Değerlendirilmesi. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 180.
 1. Satar M, Taşkın E, Özlü F, Tuli A, Özcan K, Yıldızdaş HY. Yenidoğanın Geçici Takipnesi ve Respiratuar Distress Sendromunda Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi Ve Anjiotensin Dönüştürücü Enzim Aktivitesi. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 183.
 1. Mert K, Özlü F, Satar M, Narlı N, Yıldızdaş HY, Önenli N, Mutlu B, Çekinmez EK, Asker HS. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Metabolik Hastalık Tanısı Alan Hastaların Beş Yıllık Değerlendirmesi. UNEKO 19, Nisan 2011, EPS 302.
 1. Mutlu B, Özlü F, Satar M, Yapıcıoğlu H, Çekinmez Kale E, Mert K, Asker HS. Spondilotorakal tip Jarcho-Levin Sendromu. 47. Türk Pediatri Kongresi. 10-14 Mayıs 2011, KKTC.
 1. Özlü F, Asker HS, Yapıcıoğlu HY, Mert K, Kale Çekinmez E, Satar M, Akgül E. Preterm yenidoğanda ağır kalp yetmezliğine neden olan galen ven anevrizmasının endovasküler yolla embolizasyonu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum.EP340.
 1. Mutlu B, Yapıcıoğlu HY, Karabay Bayazıt A, Özlü F, Kale Çekinmez E, Mert K, Asker HS, Satar M, Narlı N. Yenidoğan yoğun bakım servisimizde son 6 yılda izlenen oligohidramnioslu anne bebeklerinin değerlendirilmesi. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum. EP37.
 1. Asker HS, Özlü F, Satar M, Mert K, Yapıcıoğlu HY, Kale Çekinmez E. Neonatal mortalite riskinin belirlenmesinde farklı skorlama sistemlerinin karşılaştırılması: SNAPII ve SNAP-PE-II. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum, EP173.
 1. Asker HS, Gürbüz F, Özlü F, Mert K, Yapıcıoğlu HY, Kale Çekinmez E, Satar M. Üçüz gebelikte propiltiourasil kullaımına bağlı hipotroidi gelişen preterm olgular. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum, EP307.
 1. Kale Çekinmez E, Özlü F, Yapıcıoğlu HY, Asker HS, Mert K, Satar M, Narlı N, Gürbüz F, Özbarlas N, Yılmaz B, Yüreğir ÖÖ.Gardner Silengo Wachtel Sendromu olan bir yenidoğan olgusu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum, EP330.
 1. Mert MK, Özlü F, Asker HS, Kale Çekinmez E, Mutlu B, Yapıcıoğlu HY, Satar M, Kocabaş E, Soyupak S. Yenidoğan döneminde nadir görülen bir durum: Gluteal Sendromla prezente olan akut iliak osteomyelit. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum, EP388.
 1. Özlü F, Yapıcıoğlu H, Satar M, İskit S, Mutlu B, Çekinmez EK, Mert K, Asker HS. Prune Bely sendromu olan bir yenidoğan olgusunda gastrointestinal ve solunum yolu problemlerinin tedavisinde korse kullanımı. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya, Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı 1, 2012, Sayfa 41.
 1. Asker HS, Özlü F, Çekinmez EK, Satar M, Yıldızdaş H, Mert K,İskit S, Soyupak S, Erman T, Abaylı C. Torasik ve spinal komponenti olan nöroenterik kist: Bir yenidoğan olgusu. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya, Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı 1, 2012, Sayfa 41.
 1. Çekinmez EK, Gülaşı S, Yıldızdaş H, Özlü F, Mert K, Asker HS, Cucu E, İskit S, Satar M, Narlı N. Yenidoğanda nadir bir birliktelik: Kütis aplazisi, epidermolizis bülloza ve pilor atrezisi. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya, Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı 1, 2012, Sayfa 47.
 1. Çekinmez EK, Özlü F, Yıldızdaş H, Mert K, Asker HS, Satar M, Narlı N. Down Sendromlu iki yenidoğanda şilotoraks. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya, Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı 1, 2012, Sayfa 131.
 1. Mehmet Satar, Hüseyin Selim Asker, Özlü F, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Özlem Hergüner Neonatal Hiperekpleksiya: İki Erkek Kardeş Olgu Sunumu.. 2. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu. 08-09 Mart 2013, EPS 3, syf20, İstanbul.
 1. Eren Kale Çekinmez, Hacer Yapıcıoğlu, Özlü F, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. 34 Haftadan Küçük Respiratuar Distres Sendromlu Preterm Bebeklere İnce Kateter veya Entübasyon Tüpü ile Sürfaktan Uygulaması. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 082, syf 171, Antalya.
 1. Özlü F, Fatma Derya Özduran, Hacer Yapıcıoğlu, Hüseyin Selim Asker, Kurthan Mert, Mehmet Satar. Neonatal Sepsis Tedavisinde Antibiyotik Tedavisine Ek Olarak Pentoksifilin Kullandığımız Hastaların Değerlendirilmesi. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 164, syf 208, Antalya.
 1. Özlü F, Hacer Y Yapıcıoğlu, Eren K Çekinmez, Kurthan Mert, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarımızın Değerlendirilmesi. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 175, syf 212, Antalya.
 1. Özlü F, Hacer Y Yapıcıoğlu, Eren K Çekinmez, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Son Dört Yılda Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatarak İzlenen Preeklamptik Anne Bebeklerinin Değerlendirilmesi. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 189, syf 218, Antalya.
 1. Eren Kale Çekinmez, Özlü F, Derya Özduran, Hacer Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. Yenidoğan Nadir Görülen Bir Cilt Lezyonu: Non-Langerhans Hücreli Histiyositoz. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 351, syf 293, Antalya.
 1. Hacer Yapıcıoğlu, Özlü F, Ahmet Yöntem, Selvi Gülaşı, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. Yenidoğanda Periferik yerleşimli Santral Venöz Kanülasyonuna Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Kardiyak Tamponad. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 459, syf 341, Antalya.

 2. Kurthan Mert, Mehmet Satar, Nazan Özbarlas, Hacer Y Yıldızdaş, Özlü F, Hüseyin Selim Asker, Sevcan Erdem. Diyabetik Anne Bebeği Olmayan Makrozomik Bebeklerde NT-ProBNP, Troponin T ve Ekokardiografik Bulguların Karşılaştırılması. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 051, syf 156, Antalya.

180.Kurthan Mert, Mehmet Satar, Nazan Özbarlas, Hacer Y Yıldızdaş, Özlü F, Hüseyin Selim Asker, Sevcan Erdem. Diyabetik Anne bebeklerinde NT-ProBNP, Troponin T ve Ekokardiografik Bulguların Karşılaştırılması. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 008, syf 135, Antalya.

181.Kurthan Mert, Hacer Y Yıldızdaş, Özlü F, Dinçer Rıza Yıldızdaş, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar, Ferda Tekin Turhan, Defne Ay İnan Tuncel. Hiperlökositozla Prezente Olan Down Sendromlu Akut Myeloid Lösemi Tanısı Alan Yenidoğanda Başarıyla Uygulanan Teropotik Lökositaferezi. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 212, syf 229, Antalya.

 1. Hüseyin Selim Asker, Özlü F, Kurthan Mert, Hacer Y Yapıcıoğlu, Mehmet Satar, Gökhan Tümgör, İsmail Kızıldağ. Dev Hücreli Neonatal Hepatit Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 375, syf 304, Antalya.
 1. Hüseyin Selim Asker, Kurthan Mert, Hacer Y Yapıcıoğlu, Özlü F, Mehmet Satar, Sevcan Erdem, Derya Özduran. Patent Duktus Arteriozus Tedavisinde İbuprufen İle Alınan Sonuçlarımız. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 174, syf 212, Antalya

184.Hüseyin Selim Asker, Özlü F, Hacer Y Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Mehmet Satar, Selim Büyyukurt, Süreyya Soyupak, Murat Alkan. Yenidoğanda Nadir Yerleşimli Kistik Higroma. UNEKO 21, 14-17 Nisan 2013, EPS 427, syf 327, Antalya

 1. Neslihan Önenli Mungan, Deniz Kör, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Tuğçe Özakçaoğlu, Ümran Güleç, Harun Eren, Mehmet Satar. Propiyonik asidemili bir olgu: Sağlıklı bir gebelik, doğum ve emzirme süreci. Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 1-4 Mayıs 2013, Eskişehir. S.60

186, Deniz Kör, Serdar Ceylaner, Hacer Yıldızdaş, Mehmet Gündüz, Erkan Kartal, Mehmet Satar, Neslihan Önenli Mungan. Propiyonik asidemi: İki yeni mutasyon, iki farklı klinik seyir. Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 1-4 Mayıs 2013, Eskişehir. S.212.

 1. Satar M, Asker HS, Özlü F, Mert K, Yapıcıoğlu HY, Kekeç İ, Büyükkurt S. Adölesan gebelikler ve yenidoğan morbidite ve mortalite ilişkisi. 49. Türk Pediatri Kongresi ve 1st Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 10-13 Haziran 2013, İstanbul. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2013, 48;1: 142.
 1. Asker HS, Satar M, Yapıcıoğlu HY, Özlü F, Mert K, İskit S. apert sendromu ve konjenital diyafragma hernisi birlikteliği olan bir yenidoğan olgusu. 49. Türk Pediatri Kongresi ve 1st Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 10-13 Haziran 2013, İstanbul. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2013, 48;1: 140.
 1. Özlü F, Asker HS, Şeker G, Yapıcıoğlu HY, Mert K, Erdem S, Satar M. Doğumsal maksillomandibuler füzyon. 49. Türk Pediatri Kongresi ve 1st Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 10-13 Haziran 2013, İstanbul. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2013, 48;1: 140.
 1. El Ç, Satar M, Yıldızdaş HY, Özlü F, Asker HSA. Prematüre Bebeklerde Beslenme İntoleransında Bifidobakteriyum Laktis 2011 ve Hindiba İnülini’nin Beslenme ve Nekrotizan Enterokolit Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014, Belek, Antalya. Özet Kitabı S.157.
 1. Özlü F, Satar M, Yıldızdaş HY, Narlı N, Sızmaz S, Eser E. Son üç yıl takip edilen retinopatili prematür bebeklerin değerlendirilmesi. 50. Türk Pediatri Kongresi ve 2nd Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 26-30 Mayıs 2014, Antalya. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2014, 49;1: 136-7.
 2. İcil S, Satar M, Özlü F,Ballı HT, Mart ÖÖ, Poyraz B, Fakıoğlu E, Yıldızdaş HY. Umblikal venöz kateterizasyona bağlı nadir bir komplikasyon: portal ven trombozu. 50. Türk Pediatri Kongresi ve 2nd Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 26-30 Mayıs 2014, Antalya. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2014, 49;1: 134-5
 1. Kör D, Şeker Yılmaz B, Satar M, Ceylaner G, Bulut D, Narlı N, Laleli Y, Önenli Mungan N. Prropiyonik asidemili hastalarımızda 5 yeni mutasyon ve farklı klinik seyir. XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 14-18 Nisan 2015 Hilton Oteli, Adana, Kongre Kitabı S. 208
 1. Akçalı M, Türker İ, Satar M, Özlü F, Leblebisatan G, Yüksel B, Yapıcıoğlu H. Yenidoğan döneminde nadir bir birliktelik: Neonatal diyabet ve geçici eritroblastopeni. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.116.
 1. Ortaköylü K, Satar M, Batun İ, Y Yıldızdaş H, Özlü F, Demir H, Toplaoğlu AK.

çekilme sendromu olan ıntrauterın karbamazepın ve valproık asıte maruz kalan bır yenıdoğan olgusu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.489.

 1. Akçalı M, Yapıcıoğlu H, Satar M, Batum İN, Çay Ü, Özlü F, Narlı N. Yenıdoğanlarda konjenıtal toksoplazmozıs: ikı olgu sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.589.
 1. Öz Ö, Akçalı M, Yöntem A, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Satar M. Cantrell sendromu olan bır yenıdoğan olgu sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.591.
 1. Yapıcıoğlu H, Akçalı M, ÖzlüF, Özden Ö, Fakıoğlu E, Satar M, Narlı N. Miad yenidoğanlarda nekrotizan enterokolit: Üç olgu sunumu. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.597.
 1. Akçalı M, Satar M, Özlü F, Yapıcıoğlu H. Yüksek frekanslı ossilatuar ventilasyonda takip edilen hastaların bir yıllık değerlendirilmesi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.726.
 1. Yapıcıoğlu H, Özlü F, Akçalı M, Ünal İ, Satar M, Narlı N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi yenidoğan yoğun bakım ünitesine 2013-2014 yılları arasında yatırılan hastaların özellikleri. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.765.
 1. Özlü F, Tunç A, Yapıcıoğlu H, Akçalı M, Satar M, NarlıN. Çukurova Üniversitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen geç preterm bebeklerin değerlendirilmesi. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.783.
 1. Esen E, Sızmaz S, Demircan N, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Akçalı M, Satar M, Narlı N. Prematüre retınopatısı olan ve tedavı gerektırmeyen olgularda vasküler maturasyon gecıkmesıne etkı eden faktörler. 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana. Özet Kitabı S.823.
 1. Akçalı M, Yıldızdaş H, Satar M, Özlü F, Narlı N, Elçi H, Özden Ö, Çetin C. Non immun hidrops, orta bağırsak volvulusu ve hemorajik asit birlikteliği: Olgu sunumu. 51. Türk Pediatri Kongresi, 217-21 Mayıs 2015, İzmir. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2015, 50;1: 162.
 1. Yapıcıoğlu H, Ece Ü, Özgünen FT, Çetin C, Görür Ö, Akçalı M, Özlü F, Bişgin A, Satar M, Narlı N. Konjenital Arini: Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S71, PB86
 1. Akçalı M, Yapıcıoğlu H, Özden Ö, İskit S, Bahar N, Özlü F, Satar M, Narlı N. Konjenital Şilöz Asit: Olgu Sunumu, Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S71, PB87
 1. Özlü F, Yıldız ŞM, Akçalı M, Atay MA, Gözet Y, Yapıcıoğlu H, Satar M, Narlı N. Prematüre Bebeklerde MİCA ve MİCB Gen ekspresyonunun Erken Neonatal Sepsis, İntraventriküler Kanama, Retinopati ve Kronik Akciğer Hastalığı Üzerine Etkileri, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S72, PB89
 1. Yapıcıoğlu H, Poyraz B, Atlı G, Akçalı M, Mert K, Sertdemir Y, Özlü F, Satar M, Narlı N. İki Fraklı Lipid Preparatının Prematüre Bebeklerin Antioksidan Enzimleri ve Lipid Peroksidayonu ve Morbidite Üzerine Etkileri, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S73, PB91
 1. Yapıcıoğlu H, Akçalı M, Barutcu A, Sertdemir Y, Ünal İ, Özlü F, Satar M, Narlı N. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Klinik ve Kanıtlanmış sepsis nedeni ile İzlenen Bebeklerin Risk Faktörleri ve Vital Bulguları, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S75, PB94
 1. Akçalı M, Yapıcıoğlu H, Atalay A, Özden Ö, İskit S, Fırat Z, Özlü F, Satar M, Narlı N. Opere Konjenital Kalp Hastalıklıklı Yenidoğanlarda Diyafragma Plikasyonu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S75, PB95
 1. Akçalı M, Yapıcıoğlu H, Özden Ö, Fırat Z, Erdem S, Özlü F, İskit S, Satar M, Narlı N. Umbilikal Kateterizasyon İlişkili Nadir Komplikasyon: Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S76, PB96
 1. Özlü F, Temiztürk H, Kaypaklı GY, Çelik G, Yapıcıoğlu H, Akçalı M, Satar M, Narlı N. Yenidoğan Döneminde Ventilatör Tedavisi Alan Bebeklerin Okul Öncesi Döneminde Uyku Bozukluğu Açısından Değerlendirilmesi, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S76, PB97
 1. Yapıcıoğlu H, Özden Ö, İskit S, Yurdakul G, Akçalı M, Özlü F, Soyupak S, Satar M, Narlı N. Pnömomediastinumu Olan İki Yenidoğan Bebekte Spontan Rezolüsyon, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S76, PB98
 1. Akçalı M, Akay E, Küpeli S, Kozanoğlu B, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Satar M, Narlı N. Yenidoğanda Ewing Sarkoma: Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S77, PB100
 1. Akçalı M, Satar M, Cansever NH, Yapıcıoğlu H, Özlü F, Narlı N. Yapışık İkizler: Olgu Sunumu, 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 24), 17-20 Nisan 2016 Kaya Palazzo, Antalya, S77, PB100
 1. Akçalı M, Mart ÖÖ, Yıldızdaş HY, Satar M, Özlü F, Ağın M, Tümgör G. Artrogripozis, Renal tübüler disfonksiyon ve kolestaz (ARC Sendromu): Bir vaka sunumu 52. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2016, Rixos Sungate, Kemer, Antalya. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2016, 51;1: 151. (PS-243)
 1. Akçalı M, Satar M, Yıldızdaş HY, , Özlü F, Orhan Z, Ağın M, Tümgör G. Glukoz galaktoz malabsorbsiyonu: Olgu sunumu 52. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2016, Rixos Sungate, Kemer, Antalya. Türk Pediatri Arşivi Özel Sayı, 2016, 51;1: 151. (PS-244)
 1. Akçalı M, Şimşek H, Yıldızdaş HY, Özlü F, Satar M, İnce B, Batum İ. Yenidoğan bir olguda herediter sforositoz: Vaka sunumu. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Yenidoğan Kursu, 2-4 Aralık 2016, İstanbul. Sayfa 128
 1. Öz S, Yapıcıoğlu H, Şimşek H, Önenli NH, Akçalı M, Kılavuz S, Özlü F, Narlı N, Satar M. Yenidoğanda biyokimyasal hipertiroidizm. Çukurova Pediatri Günleri, 23-24 Şubat 2017, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi, Adana. Sayfa 30
 1. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Ferda Özlü, Pınar Efeoğlu, Nebile Dağlıoğlu, Mustafa Akçalı, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar, Nejat Narlı, Anne Sütünde Dirençli Olmayan Pestisitlerin Tespiti, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, SS-07, S12
 1. Ferda Özlü, Caner Hacıoğlu, Selim Büyükkurt, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Mustafa Akçalı, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar. Antenatal magnezyum uygulanan bebeklerin uygulanmayanlar ile karşılaştırılması, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-034, S74
 1. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Hüseyin Şimşek, Maide Türkeli, Burak Poyraz, Gülseren Yurdakul, Ümit Ece, Ferda Özlü, Mustafa Akçalı, Mehmet Satar, Yaşar Sertdemir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi’nde 28 günden fazla izlenen ve taburcu edilen 1500 gr altı bebeklerin postnatal büyüme geriliğinin irdelenmesi, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-071, S97
 1. Ferda Özlü, Ayşe Hitay İnan, Selim Büyükkurt, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Mustafa Akçalı, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Plasenta implantasyon bozuklukları ile doğan bebeklerin değerlendirilmesi: tek merkez sonuçları, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-074, S99
 1. Ferda Özlü, Mustafa Akçalı, Uğur Göcen, Atakan Atalay, Sevcan Erdem, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Hüseyin Şimşek, Mehmet Satar, Nejat Narlı, Son iki yılda aortapulmoner şant yapılan konjenital kalp hastalarımızın değerlendirilmesi. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-095, S111
 1. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Kadir Ortaköylü, Ferda Özlü, Mustafa Akçalı, Hüseyin Şimşek, Nejat Narlı, Mehmet Satar. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi’nde izlenen anneleri diyabetik olan ve olmayan makrozomik bebeklerin karşılaştırılması. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-112, S121
 1. Sibel Öz, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Hüseyin Şimşek, Neslihan Önenli Mungan, Mustafa Akçalı, Sebile Kılavuz, Ferda Özlü, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Yenidoğanda biyokimyasal hipertiroidizm, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-215, S182
 1. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Nigar Samedova, Ferda Özlü, Hüseyin Şimşek, Mustafa Akçalı, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Townes- Brocks Sendromu: Bir yenidoğan olgu sunumu. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-272, S214
 1. Hacer Yapıcoğlu Yıldızdaş, Sevcan Erdem, Hüseyin Şimşek, Gülseren Yurdakul, Ümit Ece, Ferda Özlü, Nazan Özbarlas, Mustafa Akçalı, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Orta aorta sendromu olan bir olgu sunumu. 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya P-301, S231
 1. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Ümit Ece, Mete Sucu, Gülseren Yurdakul, Ferda Özlü, Hüseyin Şimşek, Mustafa Akçalı, Mehmet Satar, Nejat Narlı. İkizden ikize ters arteriyel perfüzyon (trap- twin reversed arterial perfusion) sendromu, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-392, S282-3
 1. Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Gül Şeker, Hüseyin Şimşek, Aysun Karabay Bayezıt, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Altı yılda periton diyalizi uygulanan hastalarımızın değerlendirilmesi, 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO 25), 12-16 Nisan 2017 Regnum Kayra Antalya, P-063, S93
 1. Akçalı M, Özbarlas N, Göçen U, Şimşek H, Yıldızdaş H, Demir F, Özlü F, Satar M. İntrauterin Dönemde Koroner Fistülü Tespit Edilen Nadir Bir Yenidoğan Olgusu. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017 Kıbrıs, P390, S204
 1. Akçalı M, Akay E, Şimşek H, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özlü F, Satar M, Mart ÖÖ. Periferik Santral Venöz Kateterin Nadir Bir Komplikasyonu Plevral Effüzyon: Olgu Sunumu. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017 Kıbrıs, P413, S213-4
 1. Akçalı M, Satar M, Akay E, Şimşek H, Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H. Yenidoğanlarda Seftriakson Kullanımı. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017 Kıbrıs, P405, S211
 1. Bahar N, Satar M, Yılmaz M, Büyükkurt S, Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Yaman A. Geç preterm ve term bebeklerde kordon klempleme zamanının lenfosit alt gruplarına etkisi. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC. P-056, S76
 1. Özlü F, Şimşek H, Kılıçaslan EN, Kayıkçı O, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Satar M, Ulu A, Narlı N. Son 10 yıldaki fungal enfeksiyonlu hastalarımızın değerlendirilmesi. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC. P-127, S116
 1. Eşşizoğlu P, Şimşek H, Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Satar M, Narlı N, Özden Ö, Ağırgöl E. Nadir bir yenidoğan olgusu. Megasistik-mikrokolon hipoperistaltizm sendrom. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC. P- 228, S170
 1. Güven T, Narlı N, Özlü F, Demir F, Onan BH, Özden Ö, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Şimşek H, Ağırgöl E, Satar M. Yenidoğanda nadir bir solunum sıkıntısı nedeni. Hepatik A-V malformasyon. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC. P- 499, S307
 1. Demirdağ TB, Koç E, Tezer H, Oğuz S, Satar M, Sağlam Ö, Uygun SS, Önal E, Hirfanoğlu İM, Tekgündüz K, Öygür N, Bülbül A, Zubarioğlu AU, Üstün N, Ünal S, Aygün C, Saygılı B, Karagöl BS, Zenciroğlu A, Öncel Y, Sağlık AÇ, Okulu E, Terek D, Narlı N, Aliefendioğlu D. Türkiye’de yenidoğan yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyon sıklığı: Nokta prevelans çalışması. 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC. SS-06, S11
 1. Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Şimşek H, Ece Ü, Yurdakul G, Özlü F, Akçalı M, Satar M, Sertdemir Y. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir aydan fazla izlenen ve taburcu edilen 1500gr altı prematüre bebeklerdeki postnatal büyüme geriliği sıklığı. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs. S268
 1. Satar M, Bahar N, Şimşek H, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Özlü F, Büyükkurt S. Term ve geç preterm bebeklerde kordon klempleme zamanının hematolojik ve erken dönem klinik bulgulara etkisi. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs. S267
 1. Özlü F, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Satar M, Akçalı M, Şimşek H, Narlı N, Ağırgöl E, Özden Ö. Yapışık ikizler: İki yılda üç olgu. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs. S465

241., Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Mustafayev E, Özlü F Şimşek H, Ağırgöl E, Bişgin A, Satar M, Narlı N. Trizomi 22: Nadir yenidoğan olgusu. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs. S466

 1. Türeyici L, Kayapınar M, Büyükkurt S, Özlü F, Satar M. İntrauterin hayatta saptanan intrakranial kitle. 14. Uludağ Jinekolji ve Obstetrik Kongresi, 07-10 Mart 2019, Grand Yazıcı Otel, Uludağ, Bursa. SB 11-17
 1. Şahin G, Yıldırım GA, Yıldırım YO, Diri T, Aslan N, Bayazıt AK, Satar M. Hekimlerin İnfantil Kolik Tedavisindeki Tutum ve Davranışları. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs. Türk Pediatri Arşivi 2019: 54(Özel Sayı 1); S187
 1. Yapıcıoğlu H, Özlü F, Büyükbozat Ç, Şimşek H, Hamitoğlu Ş, Kurtoğlu A, Narlı N, Satar M. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Konjenital Renal Anomali Sıklığı: Son 5 Yılın Verileri. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs. Türk Pediatri Arşivi 2019: 54(Özel Sayı 1); S263
 1. Şimşek H, Satar M, Yıldızdaş HY, Özlü F, Narlı N, Bişgin A. Trizomi 22: Nadir Bir Yenidoğan Olgusu. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs. Türk Pediatri Arşivi 2019: 54(Özel Sayı 1); S276
 1. Hamitoğlu Ş, Satar M, Şimşek H, Soyupak S, Özbarlas N, Özlü F, Yıldızdaş HY. Nadir Görülen Bir İskelet Displazisi Olgusu: Kısa Kosta Polidaktili Sendromu Tip 4. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs. Türk Pediatri Arşivi 2019: 54(Özel Sayı 1); S277
 1. Güven T, Satar M, Şimşek H , Altıntaş DU. Aminofilin Veya Kafein Kullanımının Prematüre Bebeklerde Uzun Dönem Solunum Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Türk Pediatri Kurumu 2020 Pediatride Güncellemeler Buluşması (e-Kongre), 25-29 Ekim 2020. Türk Pediatri Arşivi 2020: 554(Özel Sayı 2); S20

Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. KVKK Aydınlatma Metni