0 322 458 44 98 - 458 26 21

Ödüller

 1-Satar M, Atıcı A, Bişak U, Tunalı N: Roberts-SC phocomelia syndrome (A case with additional anomalies) Clin Genet 45:107-108, 1994. (TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1995)

2- Atıcı A, Altıntaş D, Yüksel B, Evliyaoğlu N, Evrüke C, Satar M, Güneşer S: Do parental smoking and history of allergy influence cord-serum Ig E? Pediatr Allergy Immunol 6:213-215, 1995. (TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1996)

3-Satar M, Atıcı A, Oktay R : The influence of clinical status on total bilirubin capacity in newborn infants. Journal of Tropical Pediatrics 42:43-45, 1996. (TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1996)

4-Oktay R, Satar M, Atıcı A: The risk of bilirubin encephalopaty in neonatal hyperbilirubinemia. The Turkish Journal of Pediatrics. 38:199-204, 1996. (TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1996)

5- Atıcı A, Satar M, Alparslan N: Serum interleukin-1 beta in neonatal sepsis. Acta Peadiatr 85: 371-374, 1996. (TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1996)

6-Satar M, Tanyeli A, Atıcı A, Antmen B, Bingöl G: Transient myeloproliferative disorder associated with Down syndrome and hypothyroidism. Pediatric Hematology and Oncology 12:95-96, 1995. (Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Bilim Ödülü 1996)

7- Atıcı A, Satar M, Çetiner S, Yaman A: Serum tumor necrosis factor-alpha in neonatal sepsis. American Journal of Perinatology 14(7): 401- 404, 1997. (TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1998)

8- Satar M, Temoçin AK, Atıcı A, Demirhan O: A case of spondylocostal dysostosis with a fra(5)(q32). The Turkish Journal of Pediatrics 39: 547-549, 1997. (TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1998 )

9- Narlı N, Satar M, Atıcı A, Kayrın L: Erythrocyte pyruvate kinase activity in term and preterm infants. Pediatr Hematology and Oncology 15:63-67, 1998. (TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü 1999)

10- Türkmen M, Satar M, Atıcı A: Neutrophil chemotaxis and random migration in preterm and term infants with sepsis. American Journal of Perinatology. 17: 107-112, 2000. (Çukurova Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Bilim Ödülü 2001)

11- Narlı N, Özlü F, Satar M, Yapıcıoğlu H, Özcan K: Çukurova Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne yatırılan hiperbilirubinemili bebeklerin etyolojik yönden değerlendirilmesi. II. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi 13-17 Ocak 2004, Adana (sözlü sunum 3. Ödülü).

12- Neslihan Önenli Mungan, Deniz Kör, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Tuğçe Özakçaoğlu, Ümran Güleç, Harun Eren, Mehmet Satar. Propiyonik asidemili bir olgu: Sağlıklı bir gebelik, doğum ve emzirme süreci. Uluslararası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, 1-4 Mayıs 2013, Eskişehir. (Sözlü sunum 2. Ödülü)

13- Özcan K, Satar M, Canacankatan N, Taşkın E, Dağlıoğlu K. Allopürinolün hipoksik-iskemik serebral hasar oluşturulan yenidoğan ratlarda kaspaz-3 ve kaspaz-8 aktivitesi üzerine etkisi. Türk Pediatri Arşivi,48: 48-52, 2013. (Türk Pediatri Arşivi 2013 Yılı En İyi Makale Ödülü)

14- Bahar N, Satar M, Yılmaz M, Büyükkurt S, Özlü F, Yıldızdaş HY, Yaman A. Term ve geç preterm bebeklerde kordon klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi. Türk Pediatri Arşivi. 2018; 53: 214-221. Prof.Dr. Nil Arısoy Türk Pediatri Arşivi 2018 En İyi Makale Ödülü


Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. KVKK Aydınlatma Metni