0 322 458 44 98 - 458 26 21

Kitap Bölümleri

 1. Satar M: Yenidoğanda akut böbrek yetersizliği. Editörler: Ö.İlter, N. Altınkaya. Neonatolojide güncel sorunlar. 1991 İstanbul sayfa 115-122.
 2. Satar M: Yenidoğanın hemolitik hastalığı II.Hematoloji Kursu, Kurs Kitabı 1997 Çukurova Üniversitesi Basımevi , Adana sayfa 7-15
 3. Satar M: Yenidoğan pratiğinde etik sorunlar. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 1998 Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana sayfa 87-90
 4. Satar M: Yenidoğan muayenesi. Temel Yenidoğan Sağlığı ( Editörler: Ertogan F, Arsan S) 1999 Öncü Limited Ankara, sayfa 19-39
 5. Satar M: Yenidoğan resüsitasyonu. Perinatal Tıp ( Editörler: Atıcı A, Özgünen FT) 1999 Nobel Kitabevi Ankara, sayfa 61-72
 6. Satar M: Hipoksik iskemik serebral hasar. Perinatal Tıp ( Editörler: Atıcı A, Özgünen FT) 1999 Nobel Kitabevi Ankara, sayfa 125-135.
 7. Satar M: Pretermde karbonhidrat, yağ ve protein sindirimi ve gereksinimi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı 2000 Antalya, sayfa 54-61
 8. Satar M: Yenidoğan pratiğinde etik sorunlar. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı 2001 Samsun, sayfa 32-40
 9. Satar M: Hipoksik iskemik ensepalopati. Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar (Editörler: Satar M, Narlı N) 2002 Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, sayfa 17-31.
 10. Satar M: Non-immün hidrops fetalis. Neonatoloji Kitabı. (Türk Neonatoloji derneği yayını 2004)
 11. Satar M: Prematüre bebeklerde intraventriküler kanama. Türkiye Klinikleri Dergisi Yenidoğan özel sayısı 2004:2(4); 387-395.
 12. Satar M: Hemolitik sarılıklar. Ist Congress of Union of Mediterranea Neonatal Societies (UMENS) ve Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO). 3-6 Eylül 2003, İstanbul. Kongre Kitabı. Sayfa 110-116.
 13. Satar M: Yenidoğanda hipoksik iskemik ensefalopati Türk Pediatri Kongresi, 17-22 Haziran 2003, Kapadokya. Sayfa 386-393.
 1. Satar M: Neonatal hipoglisemi ve hiperglisemi. Türkiye Klinikleri Pediatri Yenidoğan Acilleri Özel Sayısı 2004:2(7); 787-792.
 2. Satar M: Yenidoğana ilişkin tanımlar ve yenidoğanın muayene özellikleri ( Editör: Arsan S) 2005 Baran ofset, Ankara, sayfa 13-33
 3. Satar M: Yenidoğana ilşkin tanimlar ve yenidoğanın muayene özellikleri. Temel Yenidoğan Sağlığı ( Editör: Arsan S) 2.Baskı 2005 Baran Ofset, Ankara, sayfa 13-32
 4. Satar M: Doğum travması. Neonatoloji’nin Temel İlkeleri ve Acilleri (Editörler: M Tunçer, E Özek) 2007 Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, sayfa 86-98.
 5. Satar M: Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu Fizyopatolojide Yeni Görüşler. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir. Kongre Konuşmacı Özetleri Kitabı, Sayfa 59-65.
 6. Satar M: Perinatal Asfiksi. Temel Pediatri (Editörler: E Hasanoğlu, R Düşünsel, A Bideci) 2010 Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, sayfa 445-448.
 7. Satar M, Özlü F. Mor Bebek. Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 29-33. ISBN: 978-605-397-139-9.
 8.  Satar M, Özlü F. Bebeğim iyi mi? Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 39-41. ISBN: 978-605-397-139-9.
 9. Satar M, Özlü F. Ateşli bebek. Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 42-46. ISBN: 978-605-397-139-9.
 10. Satar M, Özlü F. Letarjik çocuk. Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 51-54. ISBN: 978-605-397-139-9.
 11. Satar M, Özlü F. Zayıf bebek. Bebek. Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 55-58. ISBN: 978-605-397-139-9.
 12. Satar M, Özlü F. Garip görünüşlü bebek (anomalili bebek). Pediatrik Klinik Olgu Çözümleri. (Çeviri Editörü Tanyeli A) Wiley-Blackwell-Nobel Kitabevi, 2012, Adana, Sayfa 59-63. ISBN: 978-605-397-139-9.
 13. Satar M. Tibbi Tedavinin Esasları. Neonatal Kardiyoloji (Çeviri Editörü: Yıldızdaş HY) McGraw-Hill-İstanbul Tıp Kitabevi, 2012, İstanbul, Sayfa 213-229. ISBN: 978-605-4499-35-9.
 14. Satar M. Çoğul Doğumlar. Temel Neonatal Tıp (Çeviri Editörü: Satar M) Wiley-BlackWell- Akademisyen Kitapevi, 2014, Ankara, Sayfa 18-23. ISBN: 978-605-4649-73-0.
 15. Satar M. Maternal Durumların Yenidoğan Sonuçları. Temel Neonatal Tıp (Çeviri Editörü: Satar M) Wiley-BlackWell- Akademisyen Kitapevi, 2014, Ankara, Sayfa 24-32. ISBN: 978-605-4649-73-0.
 16. Satar M, Arısoy AE. Yenidoğan Enfeksiyonları, Pediatrinin Esasları (Editörler: Erkan T, Kutlu T, Satar M, Ünüvar E) Baskı, 2016, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, Sayfa 243-254, ISBN-978-605-4949-74-8.
 17. Satar M. İntrauterin Enfeksiyonlar, Pediatrinin Esasları (Editörler: Erkan T, Kutlu T, Satar M, Ünüvar E) 1. Baskı, 2016, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, Sayfa 255-262, ISBN-978-605-4949-74-8.
 18. Satar M. İntrauterin Enfeksiyonlar, Yurdakok Pediatri (Editör: Murat Yurdakök) 1. Baskı, 2017, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, Sayfa 1086-1092, Cilt 1: ISBN: 978-975-277-664-7.
 19. Satar M, Özlü F. İntrauterin enfeksiyonlar. Satar M, editör. Yenidoğan Enfeksiyonları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.39- 46. Online ISBN: 978-625-401-304-1

Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. KVKK Aydınlatma Metni