0 322 458 44 98 - 458 26 21

Konferans, Panel ve Oturum Başkanlığ

Konferans, Panel ve Oturum Başkanlığı

 1. Satar M:Yenidoğanda akut böbrek yetersizliği. İstanbul 1991.
 1. Satar M: Hipoksik iskemik ensefalopati de etiyopatogenez Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-29 Mayıs 1997 İzmir.
 1. Satar M: Hipoksik iskemik ensefalopati Etiopatogenez Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1998 Kayseri .
 1. Satar M: Hipoksik iskemik ensefalopati Milli Pediatri Kongresi 25-28 Haziran 1999 Van .
 1. Satar M: Yenidoğan muayenesi. Türk Pediatri Kurumu Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara.
 1. Satar M: Yenidoğan pratiğinde etik sorunlar. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Ekim 1998, Mersin. Kongre kitabı sayfa 87-90 
 1. Satar M: Pretermde karbonhidrat, yağ ve protein sindirimi ve gereksinimi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi 26-30 Mart 2000, Antalya. Kongre kitabı sayfa 54-61
 1. Satar M: Neonatal morbidite ve mortalite. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi 2000 5-8 Nisan 2000 İstanbul.
 1. Satar M: Perinatal Mortality in Çukurova . Second Perinatal Pathology Course , 17-20 April. 2000 Adana, Turkey.
 1. Satar M: Yenidoğan resüsitasyonu. VII. Perinatoloji Kursu , 6-7 Kasım 2000 Adana.
 1. Satar M: Perinatal asfiksi patogenezi . Perinatal asfiksi paneli 8 Haziran 2001 Diyarbakır.
 1. Satar M: Yenidoğan pratiğinde etik sorunlar. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi 25-28 Haziran 2001, Samsun. Kongre kitabı sayfa 32-40. 
 1. Satar M: Oturum Başkanı: Erken Travay ve sorunları VII. Perinatoloji Kursu , 6-7 Kasım 2000 Adana.
 1. Satar M: Yenidoğan sarılıkları Hatay Tabip Odası Konferansları 30 Ocak 2001 Antakya
 1. Satar M: (Oturum Başkanı) Prematürite ve RDS. Milli Pediatri Derneği Adana Şubesi Eğitim Etkinlikleri. 14 Nisan 2001, Adana.
 1. Satar M: Yenidoğan pratiğinde etik sorunlar Yaşama Hakkı ve Resüsitasyon Paneli Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojide Yenilikler Kursu . 25-28 Haziran 2001 Samsun
 1. Satar M: Hipoksik iskemik ensefalopatide prognoz :Perinatal hipoksik-iskemik ensefalopati paneli 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001 Erzurum 
 1. Satar M:(Chairperson) Complications of respiratory distress syndrome (RDS); impact on morbidity and mortality IXth Congress of European Society for the Prevention of Infant Death (ESPID) Prenatal Health Care and Postnatal Development İstanbul Turkey October 2-6, 2001.
 1. Satar M. (Kurs Başkanı ve Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu 17-19 Eylül 2001. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Konferans Salonu, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (5.) 24-26 Aralık 2001 Mavi Sürmeli Oteli Adana
 1. Satar M: ( Oturum Başkanı) Obstetri Oturumu Ulusal Tıp Mezunları Kongresi (Tıbmed 2002) 21-23 Ocak 2002 Adana
 1. Satar M: Hipoksik İskemik Ensefalopati VI. Çukurova Pediatri Günleri, Neonatoloji’de Güncel Yaklaşımlar, 6-7 Mayıs 2002, Adana
 1. Satar M: Periventriküler lökomalazi- İntrakraniyal kanama. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Günleri “Yenidoğan Yoğun Bakım” 30-31 Mayıs 2002, İzmir 
 1. Satar M: (Oturum Başkanı) Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu. 46. Milli Pediatri Kongresi 15-19 Ekim 2002 Mersin
 1. Satar M (Oturum Başkanı) İşitme engelli çocuğa yaklaşım. VIII. Çukurova Pediatri Günleri. Pediatrik Otorinolaringoloji. 30 Nisan 1 Mayıs 2003, Balcalı, Adana.
 1. Satar M (Katılımcı) Clinical Research Skills Workshop for Investigators, 31 May-01 June 2003, Adana
 2. Satar M: Hemolitik Sarılıklar. Ist Congress of Union of Mediterranea Neonatal Societies (UMENS) ve Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO). 3-6 Eylül 2003, İstanbul. Sayfa 110-116.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (6.) 24-26 Eylül 2003 Hekimevi Adana
 1. Satar .M (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu(7.) 22-24 Aralık 2003 Hekimevi Adana 
 1. Satar M: Yenidoğan Acilleri. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Pratisyen Hekim Sertifika Programı 5-9 Ocak 2004 Hekimevi, Adana
 1. Satar M: (Oturum Başkanı) Sağlam Çocuk Paneli. II. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi 13-17 Ocak 2004, Adana.
 1. Satar M: İndirekt hiperbilirubinemi ve tedavide yenilikler. 9.Mersin Pediatri Günleri (Neonatoloji) 19-20 Şubat 2004, Mersin.
 1. Satar M: Hipoksik İskemik Ensefalopati, Patogenez ve Klinik . 9.Mersin Pediatri Günleri (Neonatoloji) 19-20 Şubat 2004, Mersin.
 1. Satar M: (Oturum Başkanı) Yenidoğan Bakımı ve tedavisinde bölgesel sorunlar. 9.Mersin Pediatri Günleri (Neonatoloji) 19-20 Şubat 2004, Mersin.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu 11-13 Ekim 2004 Hekimevi Adana. 
 1. SatarM: Olgularla her yaş grubunda sarılığı yaklaşım. 40. Türk Pediatri Kongresi. 21-25 Haziran 2004, İstanbul.
 1. Satar M: Bebek Bakımı. Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu 12-14 Temmuz 2004 Adana.
 1. Satar M: Doğum asfiksisi ve resüsitasyon.Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu 12-14 Temmuz 2004 Adana
 1. Satar M: Hipoglisemi.Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu 12-14 Temmuz 2004 Adana
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (8.) 25-27 Ekim 2004 Hekimevi Adana Eğitmen
 1. Satar M: Bebek Bakımı.VIII. Çukurova Perinatoloji Günleri ve Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu 1-3 Kasım 2004 Adana
 1. Satar M: Hipoglisemi.VIII. Çukurova Perinatoloji Günleri ve Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu 1-3 Kasım 2004 Adana
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (9.)16-18 Mart 2005 Hekimevi Adana Eğitmen
 1. Satar M: Nekrotizan enterokolit (Oturum başkanı )13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri.
 1. Satar M: Poster tartışması (Oturum başkanı )13. Ulusal Neonatoloji (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi, 13-17 Nisan 2005, Kayseri.
 1. Satar M: (Kurs Yöneticisi) Doğum asfiksisi ve resüsitasyon. Bebek Bakımı. Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu 2-4 Haziran 2005 Van
 1. Satar M: Yenidoğana ilişkin tanımlar, yenidoğanın muayene özellikleri. (Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu) 41.Türk Pediatri Kongresi 22-25 Haziran 2005, Ankara.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Yenidoğanın acil hastalıkları. II Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 8-12 Haziran 2005 Nevşehir.
 1. Satar M: (Oturum Başkanı) Perinatal Brain. Perinatal Tıp Kongresi-2005. 1-5 Ekim 2005 Kuşadası, Türkiye
 1. Satar M: (Katılımcı) Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu 5-9 Aralık 2005, Adana
 1. Satar M: (Konuşmacı) Hasta Hakları Paneli. Ç.Ü. Tıp Fakültesi Sürekli Mesleki Gelim Etkinlikleri, Balcalı, Adana.
 1. Satar M: Bebek beslenmesinde anne sütü. Balcalı Hastanesi Eğitim Toplantıları. 5 Ocak 2006 Adana.
 1. Satar M: (Oturum Başkanı) Çocuklarda beslenme. III. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi (Çukurova TIPMED 2006) 25-27 Ocak 2006, Adana
 1. Satar M: (Oturum Başkanı) Hiperamonemili hastaya yaklaşım. Pediatrik Endokrin ve Metabolik Aciller Sempozyumu. 22-23 Şubat 2006, Adana
 1. Satar M: (Oturum Başkanı) Yenidoğanda Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 19-22 Şubat 2006 Uludağ, Bursa.
 1. Satar M: (Poster Oturum Başkanı) 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 19-22 Şubat 2006 Uludağ, Bursa.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (10.)1-3 Mart 2006 Hekimevi Adana
 1. Satar M: (Kurs düzenleyicisi, Oturum Başkanı, Konuşmacı) Yenidoğanda Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon.Kursu, 19 Mart 2006 Gaziantep.
 1. Satar M: (Katılımcı) TÜSSİDE (MEB-TUBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdares Enstitüsü) ‘’Sağlık Kurumlarında TKK ve Kurum Kültürü’’ konulu uygulamalı çalışma programı 23-24 Mart 2006-Adana
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (11.) Ç.Ü. Tıp Fakültesi Sürekli Mesleki Gelişim Aktiviteleri 21 Nisan 2006 Balcalı, Adana
 1. Satar M (Oturum başkanı) Neonatal tromboz. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya
 1. Satar M (Oturum başkanı) Perinatal hipoksik iskemik ensefalopati.Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya
 1. Satar M (Uzmanına danışalım) Parenteral beslenme. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-14) 12-16 Nisan 2006, Antalya
 1. Satar M (Konuşmacı) Yenidoğan sepsisinde etiyoloji. 42 Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (12.) 12-14 Haziran 2006 Ç.Ü Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Adana 
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Kursu (13.) 31 Ekim-2 Kasım 2006 Seyhan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana 
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Programı Uygulayıcı Kursu (14.) 13-15 Kasım 2006-Osmaniye Öğretmenevi-Osmaniye
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (15.) 6-8Aralık 2006, Çukurova Doğumevi ve Çocuk Hastanesi, Adana 
 1. Satar M. (Katılımcı) İleri Powerpoint Teknikleri Kursu. 12 Ocak 2007, Çukurova Üniversitesi, Adana 
 1. Satar M. (Forum Başkanı) İntraventriküler Kanama ve Posthemorajik Hidrosefali. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Serbest Bildiriler. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya.
 1. Satar M. (Bildiri Değerlendirme Kurulu Üyesi) Serbest Bildiriler. 15. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 4-7 Nisan 2007, Antalya.
 1. Satar M. (Eş Başkan) IX. Çukurova Perinatoloji Günleri “Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu” ve “Fetal Ultrasonografi Kursu” 17-19 Nisan 2007, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Perinatoloji oturumu. IX. Çukurova Perinatoloji Günleri “Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu” ve “Fetal Ultrasonografi Kursu” 17-19 Nisan 2007, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Doğumda bebeğin değerlendirilmesi. IX. Çukurova Perinatoloji Günleri “Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu” ve “Fetal Ultrasonografi Kursu” 17-19 Nisan 2007, Balcalı, Adana.
 1. Satar M (Konuşmacı) Yenidoğanda antiinflamatuar kullanımı. İnteraktif Pediatrik Dermatoloji Kursu. 26-28 Nisan 2007, Kayseri.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Surfaktan uygulamalarında güncel bilgiler. Sorular ve Cevaplar. 25 Mayıs 2007, İstanbul
 1. Satar M. ( Kurs Başkanı, Konuşmacı) Yenidoğanda Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Kursu, 27 Mayıs 2007 Adana.
 1. Satar M. (Moderatör) Çocukta beslenme paneli . 1. Çukurova Nutrisyon Günleri 11-12 Mayıs 2007, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (16.) 13-15 Haziran 2007 Ç.Ü Adana Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Adana. 
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (17.) 4-6 Eylül 2007, Hekimevi, Adana. 
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (18.) 31Ekim -2 Kasım 2007, Hekimevi, Adana. 
 1. Satar M (Katılımcı) Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması, başvuru ve yönetimi. 10-11 Ocak 2008, ÇÜ Tıp Fakültesi, Adana
 1. Satar M (Düzenleyen, Oturum Başkanı, Konuşmacı) Bölgesel Perinatal organizasyon. 26 Ocak 2008, Dedeman Otel, Diyarbakır.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (19.) 1-3 Nisan 2008, Hekimevi, Adana
 1. Satar M. (Konuşmacı) Yenidoğan Ünitelerinde Araç ve Gereç Seçimi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16) 9-12 Nisan 2008, Antalya.
 1. Satar M. (Koordinatör) Prematürelerde enteral ve parenteral beslenme. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16) 9-12 Nisan 2008, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Fetus ve yenidoğanın hemolitik hastalığı. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16) 9-12 Nisan 2008, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı ve Konuşmacı) Yenidoğanda konvülsiyon ve asfiksi. 16. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-16) 9-12 Nisan 2008, Antalya.
 1. Satar M (Kurs Başkanı, Konuşmacı) Yenidoğanda Konvansiyonel Mekanik Ventilasyon Kursu, 20 Nisan 2008, Kahraman Maraş.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Gebelikte ve yenidoğan döneminde dermatolojik hastalıklarda glukokortikoid kullanımı ve etkileri. X. Çukurova Pediatri Günleri. “ Pediatride Güncel Sorunlar. 24-25 Nisan 2008, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu 28-30 Nisan 2008 Eğitim Sağlık Ocağı, 
 1. Satar M. (Konuşmacı) Bronkopulmoner Displazi. Tanı ve Takip Sorunları. 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi. 4-6 Mayıs 2008, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) RSV Enfeksiyonları ve Korunma Yöntemleri. 5. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi. 4-6 Mayıs 2008, Adana.
 1. Satar M. (Katılımcı) Perspectives and advences in maternal and neonatal nutrition and neonatal gastroenterology. Ipokrates Clinical Seminar in cooperation with Turkish Neonatal Society. May 29-31, 2008 Cappodicia/ Türkiye.
 1. Satar M. (Katılımcı) 8th International Rotavirus Symposium, 3-4 June, 2008, İstanbul Türkiye.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (20.) 9-11 Haziran 2008 Ç.Ü. Sağlık Yüksek Okulu, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (21.) 23-25 Haziran 2008 Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Türkiye’de bebek ve çocuk ölümleri. Güney Rotary Kulübü 698 No’lu toplantısı, 16 Temmuz 2008, Hilton Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Chairperson) Respiratory interventions. XXI European Congress of Perinatal Medicine, September 10-13, 2008 İstanbul, Turkey.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Prematüre bebeklerde kronik akciğer hastalığı ve RSV proflaksisi. 17 Ekim 2008, Conrad Otel, İstanbul.
 1. Satar M. (Konuşmacı ve Düzenleme Kurulu Üyesi). Yenidoğmuş Bebeğin Değerlendirilmesi. Bebek ve Çocuk İzlemleri Sempozyumu. 18 Ekim 2008, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu 23–25 Ekim 2008, Mardin.
 1. Satar M (Konuşmacı) Yenidoğan Bebek Sağlığı ve Bakımı. Kanal A Televizyonu Proğramı (Canlı Yayın) 11Kasım 2008, Saat 08.30-08.45, Adana
 1. Satar M.(Konuşmacı) Bölgesel Perinatal Organizasyon ve Yenidoğan Ünitelerinin Düzenlenmesi. 20 Kasım 2008, Dedeman Otel, Diyarbakır.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (22.) 22-24 Aralık 2008 Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Yenidoğan Günleri” 20-21 Mart 2009, Ankara.
 1. Satar M (Konuşmacı) Yenidoğanın Persistan Pulmoner Hipertansiyonu Fizyopatolojide Yeni Görüşler. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir.
 1. Satar M (Konuşmacı, Uzmanına Danışalım) Neonatal Konvülsiyon. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir.
 1. Satar M (Katılımcı) Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu. 14-15 Mayıs 2009, Gaziantep.
 1. Satar M (Konuşmacı) Enfeksiyon kontrol ilkeleri. II İpekyolu Pediatri Günleri. Van-Hakkari Neonatoloji Toplantıları. 23-24 Mayıs 2009, Van.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (23.) 27-29 Mayıs 2009 Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (24.) 8-10 Haziran 2009 Hekimevi, Adana.
 1. Satar M (Moderatör) Yenidoğan Bebeğin Mekanik Ventilasyonu Kursu. 45. Türk Pediatri Kongresi 16-21 Haziran 2009 Kapadokya, Nevşehir.
 1. Satar M (Konuşmacı) Yenidoğan Acilleri Paneli Konvülsiyonlu yenidoğana yaklaşım. 45. Türk Pediatri Kongresi 16-21 Haziran 2009 Kapadokya, Nevşehir.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (25.) 15-17 Eylül 2009 Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (26.) 20-22 Ekim 2009 Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Güncelleme Kursu (1.) 17-19 Kasım 2009, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (27.) 22-24 Aralık 2009 Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Hipoksik iskemik beyin hasarı ve hipotermi tedavisi, 1. Güney, Güneydoğu İlleri Neonatoloji Toplantısı. 08.01.2009, Mersin.
 1. Satar M. (Katılımcı) OSCE kursu. 9-10 Ocak 2010, Seyhan Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu. 11-15 Ocak 2010, Monec Otel, Ankara. 
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (5.) 19-21 Ocak 2010 Polisevi, Osmaniye.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (28.) 16-18 Şubat 2010, Başkent Üniverisitesi Kışla Yerleşkesi, Adana.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Yenidoğanda Anemi Paneli, Neonatal Hematoloji Sempozyumu, 18-20 Şubat 2010, Girne, Kıbrıs.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Perinatal ölüm olgularında klinik, Perinatal ölümler, “uygulamada sorunlar – çözüm önerileri” ( multidisipliner kurs ). V. Çukurova Adli Tıp Toplantıları, 5 Mart 2010, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (29.) 9-11 Mart 2010, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Nöroloji Oturumu. XI. Çukurova Pediatri Günleri. 19-20 Mart 2010, Adana.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu. 29 Mart-02 Nisan 2010, Ankara. 
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Yenidoğan Acilleri. Uluslar arası Katılımlı VII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 22-26 Mart 2010, Adana.
 1. Satar M (Konuşmacı) Prematürenin kronik akciğer hastalığında streoid tedavisi. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Antimikrobiyal Tedavi Paneli. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-18) 21-24 Nisan 2010, Bodrum.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (30.) 27-29 Nisan 2010, Acıbadem Adana Hastanesi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu , 12-14 Mayıs 2010, Nevşehir.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (31.) 25-27 Mayıs 2010, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (32.) 14-16 Haziran 2010, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu. 13-17 Eylül 2010, Mersin.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (33.) 04-06 Ekim 2010, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Katılımcı) aEEG Beyin Monitirizasyonu ve Hipotermi Tedavisi Eğitim Kursu, 7-8 Ekim 2010, Ankara.
 1. Satar M (Kurs Başkanı, Konuşmacı) Yenidoğan Mekanik Ventilasyon ve CPAP Kursu. 20-24 Ekim 2010, Antalya.
 1. Satar M (Konuşmacı). Yenidoğan Muayenesi ve Laboratuar Normalleri. Türk Pediatri Kurumu Aile Hekimleri Toplantısı, 11.2010, Elazığ.
 1. Satar M (Katılımcı). Neonatal Neurology. IPOKRATES Clinical Seminar, 11-13 Kasım 2010, İstanbul.
 1. Satar M. (Vice-president, Chairman). CPAP. 2nd International Congress of UENPS Global Neonatology & Perinatology, 15-17 November 2010, İstanbul.
 1. Satar M (Katılımcı) Hot Topics .n Neonatology, 5-7 December 2010, Washington, USA .
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Makale sunumları. 1. Güney, Güneydoğu illeri Neonatoloji Toplantısı. 18 Aralık 2010, Mersin.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (6.) 21-23 Aralık 2010, Polisevi, Osmaniye.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (34.) 24-26 Ocak 2011, Başkent Üniversitesi Kışla Yerleşkesi, Adana.
 1. Satar M (Kurs Başkanı, Konuşmacı) Yenidoğan Bebeğin Mekanik Ventilasyon Kursu. 27-28 Ocak 2011, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (34.) 15-17 Şubat 2011, Başkent Üniversitesi Kışla Yerleşkesi, Adana.
 1. Satar M (Konuşmacı) Probiyotiklerin yenidoğanlarda kullanımı. 25 Şubat 2011, Park Zirve, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Makele sunumları. 2. Güney, Güneydoğu illeri Neonatoloji Toplantısı. 05 Mart 2011, Gaziantep.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Prematüre sorunları ve Poster Tartışması 06-09 Mart 2011, Uludağ, Bursa.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Beslenme Oturumu I. XII. Çukurova Pediatri Günleri, 23 Mart 2011, Balcalı, Adana.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Yenidoğanda Yeniden Canlandırma Uygulamalarına Hazırlık İşlemleri ve Yenidoğanda Yeniden Canlandırma Uygulamaları Paneli . 1. Mersin Yenidoğan Hemşireliği Günleri, 23-25 Mart 2011, Uğur Oral Kültür Merkezi, Mersin.
 1. Satar M (Konuşmacı) Probiyotikler. 26 Mart 2011, Ramada Hotel, Kahramanmaraş.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) İntrauterin gelişme geriliği. Doğum Sonrası Kanama ve IUGG Semineri. 10 Nisan 2011, Balcalı,
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Yenidoğanı boğmacadan nasıl koruruz? 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-19) 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Muğla.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Sözel bidiriler. 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-19) 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Muğla.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Neonatal Endokrinoloji 19. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-19) 17-20 Nisan 2011, Marmaris, Muğla.
 1. Satar M (Konuşmacı) Erken CPAP Kime, Niçin. 47. Türk Pediatri Kongresi. 10-14 Mayıs 2011, KKTC.
 1. Satar M (Düzenleyici) 3. Güney, Güneydoğu illeri Neonatoloji Toplantısı. 28 Mayıs 2011, Adana.
 1. Satar M (Konuşmacı) Yenidoğan transportu. Pediatri Okulu, Yenidoğan Sınıfı, 23-25 Eylül 2011, Malatya.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) 4. Güney-Güneydoğu illeri Neonatoloji Toplantısı, 26 Kasım 2011, Adana Barosu Sosyal Tesisleri, Adana.
 1. Satar M (Konuşmacı). Sağlık Bakanlığı VI. Yenidoğan Yoğun Bakım Kursu. 12-16 Aralık 2011, Samsun.
 1. Satar M (Koordinatör). 1. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 23 Ocak- 25 Şubat 2012, Adana.
 1. Satar M (Eğitmen). Eğitim Programının Tanıtılması. 1. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 23 Ocak 2012, Adana.
 1. Satar M (Eğitmen). Ülkemizde ve dünyada yenidoğan sağlığı. 1. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 23 Ocak 2012, Adana.
 1. Satar M (Konuşmacı). Prematürenin kronik akciğer hastalığında steroid tedavisi. Güney-Güneydoğu illeri Neonatoloji Toplantısı, 03 Mart 2012, Novotel, Gaziantep.
 1. Satar M (Koordinatör). 2. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 19 Mart- 20 Nisan 2012, Adana.
 1. Satar M (Eğitmen). Eğitim Programının Tanıtılması. 2. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 19 Mart 2012, Adana.
 1. Satar M (Eğitmen). Ülkemizde ve dünyada yenidoğan sağlığı. 2. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 19 Mart 2012, Adana.
 1. Satar M (Eğitmen). Temel Kavramlar ve fizik muayene özellikleri. 2. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu.19 Mart 2012, Adana.
 1. Satar M (Konuşmacı). Prematürenin kronik akciğer hastalığında steroid tedavisi. Yenidoğan Üniversitesi Webcam ile canlı yayın, Saat 08.15-09.00 20 Mart 2012, Adana
 1. Satar M (Konuşmacı). Yenidoğanın beslenmesinde hemşirenin rolü. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, 7. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, 23 Mart 2012, Adana.
 1. Satar M (Konuşmacı). Prematüre bebeğin enteral beslenmesi. Kıbrıs Tük Pediatri Kurumu Toplantısı. 24 Mart 2012, Lefkoşa Merit Otel, Kıbrıs.
 1. Satar M (Oturum Başkanı) Yenidoğanın Gastroenterolojik Problemleri. XIII. Çukurova Pediatri Günleri. 31Mart 2012, Seyhan Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Genel Koordinatör) Mekanik Ventilasyon ve Neonatolojide İleri Uygulamalar Kursu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum.
 1. Satar M. (Forum Başkanı) Doğum odasında yaklaşımı zor vakalar. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-20) 15-18 Nisan 2012, Hilton Hotel, Bodrum.
 1. Satar M. (Koordinatör). 3. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 14 Mayıs- 15 Haziran 2012, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Eğitim Programının Tanıtılması. 3. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 14 Mayıs 2012, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Ülkemizde ve dünyada yenidoğan sağlığı. 3. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 14 Mayıs 2012, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Temel Kavramlar ve fizik muayene özellikleri. 3. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu.14 Mayıs 2012, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Yenidoğanın Transportu. 3. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu.25 Mayıs 2012, Adana.
 1. Satar M.(Panel Oturum Başkanı) Genel pediatri açısından preterm bebek takibinde esaslar. 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya.
 1. Satar M. (Düzenleme Kurulu Üyesi) 48. Türk Pediatri Kongresi, 15-19 Mayıs 2012, Side, Antalya.
 1. Satar M. (Düzenleyici ve Konuşmacı). Çok merkezli çalışma. Güney-Güneydoğu illeri Neonatoloji Toplantısı, 02 Haziran 2012, Anemon Otel, Malatya.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Prematüre bebek beslenmesinde son gelişmeler. Çukurova Üniversitesi Pediatri Okulu, Sürekli Mesleki Gelişim Toplantıları, 20 Haziran 2012, Adana.
 1. Satar M. (Düzenleyici). 7. Güney-Güneydoğu illeri Neonatoloji Toplantısı, 13 Ekim 2012, Ramada Otel, Kahramanmaraş.
 1. Satar M. (Konuşmacı). Yenidoğanın beslenmesinde sorunlar. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, 2. Aile Hekimliği Eğitim Programı, 18-19 Ekim 2012, Trabzon.
 1. Satar M. (Düzenleyici, Konuşmacı) Ventilatörden ayırma. Türk Pediatri Kurumu, Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon Kursu, 16 Aralık 2012, Hilton Oteli, Kayseri.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Açılış Konferansı. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi III. Yenidoğan Günleri, 15-16 Mart 2013, Ankara.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (35.) 09-11 Nisan 2013, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M.(Oturum Başkanı) Early postnatal nutrition and programming of the preterm neonate (Konuşmacı: Joseph Neu). 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21) 14-17 Nisan 2013, Belek, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Sözlü bildiri: Klinik çalışmalar. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21) 14-17 Nisan 2013, Belek, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Sözlü bildiri: Hayvan çalışmaları. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21) 14-17 Nisan 2013, Belek, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Anne sütü bileşenlerinin immunolojik ve nörokognitif gelişmeye etkileri (Konuşmacı: Nilgün Kültürsay). 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-21) 14-17 Nisan 2013, Belek, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Konjenital Enfeksiyonlar. 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi. 19-20 Nisan 2013, Harbiye Askeri Müze ve Kongre Merkezi, İstanbul.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (36.) 24-26 Nisan 2013, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Koordinatör). 4. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 13 Mayıs- 14 Haziran 2013, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Hasta kabulü. 4. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 14 Mayıs 2013, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). İletişim. 4. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 14 Mayıs 2013, Adana.
 1. Satar M.(Eğitmen). Asit baz dengesi. 4. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu.16 Mayıs 2013, Adana.
 1. Satar M.(Düzenleyici). 9. Güney-Güneydoğu illeri Neonatoloji Toplantısı, 02 Haziran 2013 El Ruha Oteli, Şanlıurfa.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (37.) 04-06 Haziran 2013, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Panel Oturum Başkanı). Yenidoğan döneminde sık karşılaşılan problemlere nasıl yaklaşalım, nasıl tedavi edelim? 49. Türk Pediatri Kongresi ve 1st Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 10-13 Haziran 2013, İstanbul.
 1. Satar M. (Poster Bildirileri Oturum Başkanı). 49. Türk Pediatri Kongresi ve 1st Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 10-13 Haziran 2013, İstasnbul.
 1. Satar M. (Koordinatör). 5. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 02 Eylül – 11 Ekim 2013, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Eğitim programının tanıtılması. 5. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 02 Eylül 2013, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Ülkemizde ve dünyada yenidoğan sağlığı.5. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 02 Eylül 2013, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Temel kavramlar ve fizik muayene özellikleri. 5. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 02 Eylül 2013, Adana. .
 1. Satar M. (Eğitmen). Yenidoğanda palyatif tedavi ve yaşamın sonlanması. 5. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 19 Eylül 2013, Adana.
 1. Satar M. (Koordinatör). 6. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 11 Kasım-20 Aralık 2013, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Eğitim programının tanıtılması. 6. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 11 Kasım-20 Aralık 2013, Adana.
 1. Satar M.(Eğitmen). Ülkemizde ve dünyada yenidoğan sağlığı. 6. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 11 Kasım-20 Aralık 2013, Adana.
 1. Satar M.(Konuşmacı). Süt Çocuklarında Beslenme. Türk Pediatri Kurumu Eğitim Toplantısı. 13 Kasım 2013, Park Zirve Zaimoğlu, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Perinatal Sorunlar. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı. 2. Perinatoloji Sempozyumu, 15 Kasım 2013, Wyndham Hotel, İstanbul.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (38.) 10-12 Aralık 2013, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (39.) 7-9 Ocak 2014, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (40.) 21-23 Ocak 2014, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Koordinatör). 7. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 17 Şubat-21 Mart 2014, Adana.
 1. Satar M.(Eğitmen). Eğitim programının tanıtılması. 7. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 17 Şubat-21 Mart 2014, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Ülkemizde ve dünyada yenidoğan sağlığı. 7. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 17 Şubat-21 Mart 2014, Adana.
 1. Satar M.(Eğitmen). İletişim. 7. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 17 Şubat-21 Mart 2014, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen). Enteral beslenme. 7. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu. 17 Şubat-21 Mart 2014, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı).Yenidoğanda hipoksik iskemik ensefalopati. XIV. Çukurova Pediatri Günleri. 01 Mart 2014, Sheraton Otel, Adana.
 1. Satar M. (Düzenleyici ve Konuşmacı). Hipoksik İskemide Yeni Görüşler. Türk Pediatri Kurumu Eğitim Toplantısı, 19 Mart 2014, Teymur Otel, Gaziantep.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) RDS Yönetimi için Avrupa Tedavi Kılavuzu (Konuşmacı: David Sweet, Ireland,UK). 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014, Belek, Antalya.
 1. Satar M. (Panel Oturum Başkanı) Prematüre beslenmesinde yenilikler. 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-22) 10-13 Nisan 2014, Belek, Antalya.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (41.) 15-17 Nisan 2014, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Yenidoğanda enfeksiyon Paneli Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Protokolü Belirleme Sempozyumu. 8 Mart 2014, Balçova, İzmir.
 1. Satar M.(Konuşmacı, Oturum Başkanı) Yenidoğanda Enfeksiyon Paneli Türk Neonatoloji Derneği Yenidoğan Protokolü Belirleme Sempozyumu. 8 Mart 2014, Balçova, İzmir
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Türkiye’de ROP takip ve tedavisinde akış şeması. Prematüre Retinopatisi Sempozyumu. 10-11 Mayıs 2014, İstanbul
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Pediatrik yan dallarda yenilikler (Yenidoğan). 50. Türk Pediatri Kongresi, 26-30 Mayıs 2014, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı). Acute respiratory distress syndrome. 2nd Congress of Paediatrics Association of the Balkan, 26-30 Mayıs 2014, Antalya.
 1. Satar M. (Moderatör ve Konuşmacı) Respiratuar Distres Sendromu ve Surfaktan Kullanımında Son Görüşler. 26 Haziran 2014, Sheraton Hotel, Adana.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Neonatal sepsis. Pediatri Okulu, Yenidoğan Sınıfı, 19-21 Eylül 2014, Malatya.
 1. Satar M.(Moderatör ve Konuşmacı) Respiratuar Distres Sendromu ve Sürfaktan Kullanımında Son Görüşler. 31 Ekim 2014, Hilton Hotel, Mersin.
 1. Satar M.. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (42.) 1-4 Kasım 2014, Çuklurova Tıp Fakültesi, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Katılımcı) Recent advances in the care of critically ill neonate, IPOKRATES Seminar, 6-8 November 2014, Çeşme, İZMİR
 1. Satar M. (Konuşmacı) Yenidoğan Bebeklerin İlk Haftası XII. Çukurova Perinatoloji Günleri “Prematüre Bebekler” 14-15 Kasım 2014, Balcalı, Adana.
 1. Satar M.. (Oturum Başkanı) XII. Çukurova Perinatoloji Günleri “Prematüre Bebekler” 14-15 Kasım 2014, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Bebek Ölümleri. Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumları-I Çukurova toplantısı, 20 Kasım 2014, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Wolman-Kolesterol Ester Depo Hastalığı (LAL Hastalığı) Karaciğeri Tutan Güncel Hastalıklar Toplantısı, 26 Aralık 2014, Hilton Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (43.) 20-22 Ocak 2015, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Açılış Paneli Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi “ IV. Yenidoğan Günleri” 13-14 Şubat 2015, Ankara.
 1. Satar M. (Katılımcı) Türkiye İlaç ve Tibbi Cihaz Kurumu, Klinik Araştırmalar Çalıştayı, 26-27 Şubat 2015, Seferihisar, İzmir
 1. Satar M. (Komisyon Üyesi) Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Bebek Ölümleri İzleme KomisyonuToplantısı 27 Şubat 2015, İl Sağlık Müdürlüğü, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (44.) 03-05 Mart 2015, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) . En son gelişmeler ışığında anne sütü mucizesi. 3. Çocuk Dostları Kongresi, 2-4 Nisan 2015, Harbiye Askeri Müze Kongre Merkezi, İstanbul.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) . Uzmanına danışalım: Yenidoğanda Yenilikler. 3. Çocuk Dostları Kongresi, 2-4 Nisan 2015, Harbiye Askeri Müze Kongre Merkezi, İstanbul.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (44.) 7-9 Nisan 2015, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Poster Oturumu. XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi. 14-18 Nisan 2015 Hilton Oteli, Adana.
 1. Satar M.(Açılış Sunumu). 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana.
 1. Satar M. (Makale Değerlendirme Jüri Üyesi). 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) RDS’de Fizyopatolojiden Tedavi Kılavuzlarına (Konuşmacı: Hasan Özkan ). 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana.
 1. Satar M.(Oturum Başkanı) Is there a way to optimize methyxantine treatment in preterm infants? Konuşmacı Waldemar A Carlo). 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23) 19-22 Nisan 2015, Sheraton Hotel, Adana.
 1. Satar M.(Kurs Başkanı) Yenidoğan Sorunlarına Güncel ve Pratik Yaklaşımlar. 51. Türk Pediatri Kongresi 17-21 Mayıs 2015, Swissotel Büyük efes, İzmir.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Yenidoğan Bakımı ve Aile Hekimi. 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Hilton, Adana

.

 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (45.) 26-28 Mayıs 2015, Hekimevi, Adana.
 1. Satar M.(Oturum Başkanı) Yenidoğan bebek beslenmesi. XI. Çukurova Pediatri Günleri 15 Eylül 2015 Ç.Ü. Mithat Özsan Amfisi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (46.) 13-15 Ekim 2015, Şirin Park Oteli, Adana.
 1. Satar M.(Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (47.) 17-19 Kasım 2015, Şirin Park Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı ve Konuşmacı) Türk Pediatri Kurumu Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Yenidoğanda solunum problemlerine güncel yaklaşımlar, 4-6 Aralık 2015, İstanbul.
 1. Satar M.(Poster Oturum Başkanı) 1st Congress of European Young Paediatricians Association, 4-6 December 2015, İstanbul.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (48.) 15-17 Aralık 2015, Şirin Park Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (49.) 12-14 Ocak 2016, Şirin Park Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (50.) 15-17 Mart 2016, Şirin Park Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Yenidoğan sağlık organizasyonunda güncel durum 4. Çocuk Dostları Kongresi. 24-26 Mart 2016, Harbiye Askeri Müze ve Kongre Merkezi, İstanbul.
 1. Satar M. (Çalıştay Moderatörü) Türkiye’de Yenidoğanın Tarihçesi. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24) 17-19 Nisan 2016, Kaya Palazzo, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Nasal CPAP and High Flow Nasal Cannula Treatment. (Konuşmacı Colin Morley). 24. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-24) 17-19 Nisan 2016, Kaya Palazzo, Antalya.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (51.) 10-12 Mayıs 2016, Şirin Park Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Rotavirus vaccination, why do we need to vaccinate? (Konuşmacı: Timo Vesikari) 52. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2016, Rixos Sungate, Kemer, Antalya.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Yenidoğanda konvülsiyon, tanı ve tedavi. 52. Türk Pediatri Kongresi 15-19 Mayıs 2016, Rixos Sungate, Kemer, Antalya.
 1. Satar M.(Oturum Başkanı) Tarama Testleri ve Yorumlanması, Aile Hekimliği Bölge Toplantısı 03 Haziran 2016, Hipokrat Amfisi, Balcalı, Adana
 1. Satar M. (Moderatör) Genç Pediatristler Olgu Sunumları, 30 Eylül 2016, Hilton Oteli, Adana
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (52.) 18-20 Ekim 2016, Şirin Park Oteli, Adana.
 1. Satar M.(Oturum Başkanı). I. Oturum, Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı IV. Perinatoloji Sempozyumu, 14 Ekim 2016, Hipokrat Amfisi, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Çalıştay Katılımcı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Etik Kurulların Standardizasyonu Çalıştayı, 3-4 Kasım 2016, Belek, Antalya
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (52.) 15-17 Kasım 2016, Şirin Park Oteli, Adana.
 1. Satar M. (Düzenleyici ve Oturum Başkanı) Metabolik Programlama. Türk Pediatri Kurumu Eğitim Toplantısı, 22 Kasım 2016, Divan Otel, Gaziantep.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) İlk 1000 günde beslenme. (Konuşmacı: Prof.Dr. Raşit Vural Yağcı), 29 Kasım 2016, Hilton Otel, Adana
 1. Satar M. (Düzenleyici ve Oturum Başkanı) RDS Tedavisinde Yenilikler. Türk Pediatri Kurumu Eğitim Toplantısı, 30 Kasım 2016, Park Zirve, Adana.
 1. Satar M. (Kurs Başkanı) 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Yenidoğan Kursu, 2-4 Aralık 2016, İstanbul.
 2. Satar M. (Panelisit) Cinsiyet gelişim kusuru bozukluklarına yaklaşım. Neonatal Endokrinoloji Çalıştayı, 9-10 Şubat 2017, Antalya
 1. Satar M.(Oturum Başkanı) Yenidoğanda Güncellemeler. 5. Çocuk Dostları Kongresi. 06-08 Mart 2017, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Kongre Merkezi, İstanbul.
 1. Satar M.(Düzenleyici, Oturum Başkanı). Son gelişmeler ışığında hekim meslek hatası ve hekim sorumluluğu (Konuşmacı: Av Mehmet Ali Akgül) , 07 Nisan 2017, Hipokrat Konferans Salonu, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Makale Değerlendirme Jüri Üyesi). 25. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-25) 12-16 Nisan 2017, Regnum Carya Resort, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Develpomental Pharmacology. (Konuşmacı Karel Allegaert). Recent Advances in Dianostics Markers of Neonatal Sepsis (Konuşmacı Vineet Bhandari), Breast Milk, Probiotics and Lactoferrin: Fashionable or Do They Make Difference (Konuşmacı Neena Modi) Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-25) 12-16 Nisan 2017, Regnum Carya Resort, Antalya.
 1. Satar M.. (Oturum Başkanı) Uzmanına Danışalım, Yenidoğan enfeksiyonlarına yaklaşım. 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Value of Vaccination, Role of IPA in Global Vaccine Action Plan (GVAP) (Konuşmacı: Naveen Thacker). 53. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2017,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs.
 1. Satar M.(Konuşmacı) Yenidoğanda Menenjit. Türk Neonatoloji Derneği Genç Neonatologlar için Eğitim Toplantısı, 21-22 Ekim 2017, Hilton Garden Inn, Mardin.
 1. Satar M. (Kurs Başkanı) 3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler ve Kendini Genç Hissedenler Kongresi, Yenidoğan Kursu, 1-3 Aralık 2017, İstanbul.
 1. Satar M.(Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (53.) 07-09 Kasım 2017, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Balcalı, Adana.
 1. Satar M.(Çalışma Grubu Katılımcı) Etik, Hekimlik Uygulamaları. XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı. 09 Aralık 2017, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi, Altındağ, Ankara.
 1. Satar M.Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (54.) 12-15 Aralık 2017, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kışla Yerleşkesi, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (55.) 18-20 Aralık 2017, Royalton Otel, Osmaniye.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (56.) 26-28 Aralık 2017, Adana Şehir Hastanesi, Adana.
 1. Satar M. (Düzenleyici ve Konuşmacı). Yenidoğan Sepsisi. Türk Pediatri Kurumu Adana Şubası Şanlıurfa Yenidoğan Toplantısı, 10 Şubat 2018, Hilton Garden Inn Hotel, Şanlıurfa.
 1. Satar M.(Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (57.) 20-22 Şubat 2018, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Balcalı, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Bebek beslenmesinde güncel yaklaşımlar: Esin kaynağı anne sütü. 6. Çocuk Dostları Kongresi. 08-10 Mart 2018, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Teknoloji Bağımlığı. 6. Çocuk Dostları Kongresi. 08-10 Mart 2018, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Uzamış Yenidoğan Sarılığına Yaklaşım. Mersin Pediatri Günleri (Pediatride Aciller) 30-31 Mart 2018, Uğur Oral Kültür Merkezi , Mersin.
 1. Satar M. (Katılımcı) Klinik Araştırmalar Farkındalık Toplantısı, 09 Nisan 2018, Gaziantep
 1. Satar M. (Makale Değerlendirme Jüri Üyesi). 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) New Approaches to PDA: Management to Improve Efficacy (Konuşmacı Matin Kluckow) . Mesenchymal Stem Cell Therapy in BPD (Konuşmacı Yun Sil Chang) 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC. 
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Sistemik Mantar Enfeksiyonları ( Yenidoğanda Fungal Enfeksiyonlar, Konuşmacı Merih Çetinkaya ) (Invaziv Fungal Enfeksiyonlarda Yeni Bir Seçenek: Mikafungin, Konuşmacı Paola Manzoni) 26. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-26) 14-18 Nisan 2018, Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC. 
 1. Satar M.(Oturum Başkanı) Yenidoğanda Yenilikler. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Yenidoğanda cinsiyet farklılaşmasına yaklaşım. 54. Türk Pediatri Kongresi, 6-9 Mayıs 2018,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Yenidoğanda sepsis ve menenjit. Türk Pediatri Kurumu Pediatri Okulu, 12-14 Ekim 2018, Mardin
 1. Satar M.(Oturum Başkanı) EPO ve nöroproteksiyon. Laktoferrin ve: Güncelleme. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı 25. Yıl Sempozyumu. 19 Ekim 2018, CVK Park Bosphorus Hotel, İstanbul.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (58.) 24-26 Ekim 2018, Çukurova Devlet Hastanesi, Adana.
 1. Satar M.(Konuşmacı) Yenidoğanda sepsis. 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 14-18 Kasım 2018, Regnum Carya Resorts Hotel, Belek, Antalya
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (59.) 20-22 Kasım 2018, Adana Seyhan Başkent Hastanesi, Adana.
 1. Satar M. (Kurs Başkanı). Yenidoğan Kursu, 4. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, 30 Kasım-02 Aralık 2018, Hilton Bosphorus Otel, İstanbul.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı). Yenidoğan Ensefalopatisi, Hipotermi Tedavisi, Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, 30 Kasım-02 Aralık 2018, Hilton Bosphorus Otel, İstanbul.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Türk Pediatri Kurumu Anadolu Toplantıları, 10 Aralık 2018, Nevali Otel, Şanlıurfa
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (60.) 08-10 Ocak 2019, Çukurova Devlet Hastanesi,
 1. Satar M. (Konuşmacı) Yenidoğanda sepsis ve menenjit. Türk Pediatri Kurumu Pediatri Okulu, 18-20 Ocak 2019, Kapadokya, Nevşehir.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (61.) 05-07 Şubat 2019, Yüreğir Devlet Hastanesi,
 1. Satar M. (Oturum Başkanı ) Yenidoğan Hemşireliği. XVII. Çukurova Pediatri Günleri, 21-22 Şubat 2019, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi ve Balcalı Hastanesi, Hipokrat Konferans Salonu, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı ) Olgularla Çocuk Hastaya Yaklaşım. XVII. Çukurova Pediatri Günleri, 21-22 Şubat 2019, Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi ve Balcalı Hastanesi, Hipokrat Konferans Salonu, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (62.) 06-08 Mart 2019, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,
 1. Satar M. (Makale Değerlendirme Jüri Üyesi). 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-27) 3-7 Nisan 2019, Regnum Karya Oteli, Antalya.
 1. Satar M. (Açılış Konferansı Başkanı) Quality improvement in Canadian Neonatal Intensive Care Units (Konuşmacı Prakesh Shah) . 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-27) 3-7 Nisan 2019, Regnum Karya Oteli, Antalya.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Neonatal Nörolojide yeni ufuklar ( Konuşmacı Abdullah Kumral), Emme ve yutma koordinasyon bozuklukları ( Konuşmacı Gonca Sandal) 27. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-27) 3-7 Nisan 2019, Regnum Karya Oteli, Antalya.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (63.) 09-11 Nisan 2019, Yüreğir Devlet Hastanesi,
 1. Satar M. (Oturum Başkanı) Prematüre Bebek Bakımı. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. 25 Nisan 2019, Mersin.
 1. Satar M. (Kurs Başkanı) Yenidoğan Mekanik Ventilasyon Kursu. 55. Türk Pediatri Kongresi, 28 Nisan-02 Mayıs 2019,Elexus Resort Hotel, Girne, Kıbrıs.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (64.) 07-09 Mayıs 2019, Acıbadem Adana Hastanesi,
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (65.) 11-13 Haziran 2019, Yüreğir Devlet Hastanesi,
 1. Satar M. (Oturum Başkanı ve Konuşmacı) Yenidoğanda Parenteral Nütrisyon, Pediatrik Parenteral Nütrisyon Toplantısı, 11 Haziran 2019, Hilton Otel, Adana
 1. Satar M. (Moderator) Neonatal Infections. World Congress of Perinatal Medicine İstanbul-2019, 11-14 September , Turkey
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (65.) 17-19 Eylül 2019, Çukurova Devlet Hastanesi,
 1. Satar M. (Konuşmacı) Probiyotikler ve Yenidoğanlarda Kullanımı, Mamsel toplantısı, 19 Eylül 2019, Antakya
 1. Satar M.  (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (66.) 22-24 Ekim 2019, Yüreğir Devlet Hastanesi, 
 1. Satar M. (Oturum Başkanı). 1. Dicle Tıp Pediatri Günleri, 23. Güney-Güneydoğu İlleri Neonatoloji Toplantısı, 12 Ekim 2019, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (67.) 05-07 Kasım 2019, Kamu Hastaneleri Birliği Binası, Osmaniye.
 1. Satar M. (Konuşmacı) Probiyotikler ve Yenidoğanlarda Kullanımı, Türk Pediatri Kurumu Anadolu Toplantıları. 22 Kasım 2019, Hilton Oteli, Adana. 
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (68.) 25-27 Kasım 2019, Halk Sağlığı Başkanlığı Binası, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (69.) 24-26 Aralık 2019, Halk Sağlığı Başkanlığı Binası, Adana.
 1. Satar M. (Eğitmen) Neonatal Resusitasyon Kursu (70.) 06-08 Ocak 2020, Halk Sağlığı Başkanlığı Binası, Adana.
 1. Satar M. (Oturum Başkanı ) Geçmişten Geleceğe Yenidoğan Tarama Programları. XVIII. Çukurova Pediatri Günleri, 20-21 Şubat 2020, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi, Adana.

Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. KVKK Aydınlatma Metni