0 322 458 44 98 - 458 26 21

Editörlük

  1. Satar M (Editör): IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Kongre Kitabı. 1998 Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana. 
  2. Satar M, Narlı N (Editörler:): Neonatolojide Güncel Yaklaşımlar 2002 Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana.
  3. Satar M, Kültürsay N, Örs R (Bölüm Editörleri) Prematürenin Bakımı. Yenidoğan Yoğun Bakım Kurs Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneği, Ankara 2010.
  4. Erkan T, Kutlu T, Satar M, Ünüvar E (Editörler); Pediatrinin Esasları, 1. Baskı, 2016, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1225 Sayfa, ISBN-978-605-4949-74-8.
  5. Satar M, Kültürsay N, Arsan S, Koç E. Türkiye’de Neonatolojinin Tarihçesi. Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2018, ISBN: 978-605-245-148-9. 74 Sayfa
  6. Satar M. (Editör) . Yenidoğan Enfeksiyonları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. 82 Sayfa. Online ISBN: 978-625-401-304-1.

Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir. KVKK Aydınlatma Metni